עמוד:348

מוט מוליך שאורכו L , מסתו m והתנגדותו R , מחליק ממנוחה . 8 ללא חיכוך במורד מישור המשופע בזווית α . המוט מחליק על גבי תיל מוליך חסר התנגדות ) ראו תרשים ( , כך שנוצר מעגל סגור . שדה מגנטי B הניצב למישור המשופע וכיוונו מטה, מצוי בכל המרחב . מהו גודלו ומה כיוונו של הזרם המושרה הזורם במוט, א . כאשר הוא נע במהירות רגעית v ) מ - M ל - N או מ - N ל - M ( ? ברגע מסוים בזמן החלקת המוט, התאוצה שלו התאפסה . ב . מהי עוצמת הזרם במוט ברגע זה ? כוח חיצוני F הפועל במקביל למישור המשופע מניע את ג . המוט במהירות קבועה במעלה המישור המשופע . מהו גודלו ומה כיוונו של הזרם המושרה הזורם במוט במצב זה ? שני מוטות מוליכים מקבילים ואופקיים . 9 שהמרחק ביניהם ] L = 0 . 2 [ m , נמצאים בשדה מגנטי אחיד ] B = 4 [ T , המאונך למישור שהנוצר על ידי שני המוטות וכיוונו "לתוך הדף" . המוטות מחוברים למקור כא"מ ] r = 2 Ω , ε = 12 [ V , לנגד Ω 4 = R ולמד - זרם A . מניחים על גבי שני המוטות ובמאונך להם מוט מוליך שלישי AB ) ראו תרשים ( . ההתנגדויות החשמליות של מד - הזרם ושל המוטות זניחות, וכן ניתן להזניח את החיכוך בין המוט AB לבין המוטות המקבילים . על המוט AB מפעילים כוח חיצוני אופקי F , כדי להחזיקו במנוחה . חשבו את : א . הזרם העובר במוט AB ) גודל וכיוון ( . ] 1 [ גודלו וכיוונו של הכוח החיצוני F . ] 2 [ מפסיקים את פעולת הכוח החיצוני F . ב . האם המוט AB ינוע שמאלה, ימינה או יישאר במקומו ? הסבירו . ] 1 [ האם עוצמת הזרם תגדל, תקטן או לא תשתנה ? הסבירו . ] 2 [ חשבו מהי המהירות המרבית של המוט AB . ] 3 [ עתה מסיעים את המוט AB שמאלה במהירות קבועה של . ג . האם עוצמת הזרם דרך המוט תהיה גדולה או קטנה מזו שזרמה דרכו כאשר הוחזק במנוחה על ידי ] 1 [ הכוח F ? הסבירו . מצאו את גודלו של הכוח הדרוש כדי לשמור על מהירות קבועה של המוט . ] 2 [ M B N פרק - α 42 Fig r = 2 Ω V ] [ 12 = ε R L A B A 348 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר