עמוד:345

מוט מוליך AB שאורכו L , ותיל . 1 מוליך ארוך מאוד הנושא זרם קבוע I , נמצאים במישור אחד וניצבים זה לזה . מרחק הקצה A של המוט מהתיל הוא a ) ראו תרשים א ( . אם המוט נע בכיוון מקביל לתיל במהירות קבועה v ונשאר כל העת מאונך למוליך : איזה קצה של המוט יהיה חיובי ? נמקו . א . האם דרוש כוח כדי שהמוט ינוע במהירות קבועה ? נמקו . ב . מקרבים את המוט אל התיל, והמוט נע במהירות קבועה v ונשאר כל העת מקביל לתיל ) ראו תרשים ב ( . באיזה קצה של המוט יצטברו מטענים חיוביים ? נמקו . ג . האם דרוש כוח כדי שהמוט ינוע במהירות קבועה ? נמקו . ד . מטוס טס באזור מסוים של כדור הארץ שבו שורר שדה מגנטי שכיוונו יוצר זווית בת ° 53 עם הכיוון האופקי, . 2 כמתואר בתרשים . המטוס טס באזור זה בטיסה בת שלושה שלבים : שלב 1 - המטוס מאט בטיסה אופקית וישרה . שלב 2 - המטוס צולל בזווית בת ° 53 עם הכיוון האופקי ובמהירות קבועה . שלב 3 - המטוס נוסק אנכית במהירות קבועה . תרגילים תרשים בתרשים א A B v a AB II v a פרק - 35 Fig o 53 v המטוס עשוי מחומר מוליך . כנפי המטוס מאונכות לגוף המטוס והמרחק בין קצותיהן הוא ] m [ 20 . באילו מהשלבים נוצר כא”מ בין קצות הכנפיים ? נמקו . א . באילו מהשלבים לא עובר זרם דרך כנפי המטוס ? נמקו . ב . בשלבים שבהם נוצר כא”מ, איזה קצה של הכנפיים טעון במטען חיובי ? נמקו . ג . בשלב אחר של טיסתו, המטוס טס במהירות קבועה של ונוצר כא”מ מושרה שגודלו ד . ] V [ 1 . 0 = ε בין קצות הכנפיים . חשבו את עוצמתו של השדה המגנטי באזור זה של כדור הארץ . 345 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר