עמוד:344

דוגמה מספר ( 9 ) מוט מוליך שאורכו L , מסתו m והתנגדותו R , מחליק ממנוחה ללא חיכוך במורד מישור המשופע בזווית q . המוט מחליק על גבי תיל מוליך חסר התנגדות ) באדום, ראו תרשים ( , כך שנוצר מעגל סגור . שדה מגנטי B הניצב למישור המשופע וכיוונו מעלה, מצוי בכל המרחב . מהו גודלו ומה כיוונו של הכוח המושרה הפועל על המוט, כאשר הוא נע א . במהירות רגעית v ? מהי המהירות הסופית שבה ינוע המוט ) בהנחה שהמישור המשופע ארוך דיו ( ? ב . מה צריך להיות גודלו של הכוח החיצוני F הפועל במקביל למישור המשופע, כדי שהמוט ינוע במהירות קבועה ג . v במעלה המישור המשופע ? פתרון דוגמה מספר ( 9 ) גודלו של הכוח המושרה הפועל על המוט : א . כאשר המוט נע במהירות שגודלה v וכיוונה כלפי מטה, מטענים חיוביים יצטברו בקצהו השמאלי של המוט, על פי כלל יד ימין ) תרשים א ( . במוט יזרום זרם נגד כיוון השעון, לכן יפעל על המוט כוח מושרה שכיוונו מעלה, במקביל למישור המשופע ) תרשים ב ( . על המוט פועלים הכוחות כמתואר בתרשים . הכוחות המשפיעים על התנועה הם הכוחות ב . המקבילים למישור . המהירות המקסימלית תתקבל כאשר יתקיים : . נחשב את הכוח המגנטי ) הזווית בין המוט לשדה B היא 90 מעלות ( : כאשר המוט נע במהירות שגודלה v וכיוונה ג . כלפי מעלה, מטענים חיוביים יצטברו בקצהו הימני של המוט, על פי כלל יד ימין . במוט יזרום זרם בכיוון השעון, לכן יפעל על המוט כוח מושרה שכיוונו מטה במקביל למישור המשופע . B θ פרק - 31 Fig B BFBI I I B B θ F v θ תרשים בתרשים א פרק - 32 Fig N FB θ mgsin θ mgcos θ פרק - 33 Fig B B FB I I I θ B B F v θ תרשים בתרשים א 344 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר