עמוד:341

ג . דוגמה מספר ( 6 ) בשדה מגנטי המשתנה בזמן, נמצאת טבעת מוליכה שרדיוסה ] m [ 3 . 0 והתנגדותה החשמלית Ω 60 . השדה המגנטי מכוון בניצב למישור הטבעת, וברגע 0 = t עוצמתו היא ] T [ 8 , ועוצמה זו קְטֵנה בקצב קבוע של . חשבו כעבור כמה זמן תהיה עוצמת השדה המגנטי שווה לאפס . א . מדוע נוצר כא”מ מושרה בטבעת, ומהו גודלו ? ב . מהו כיוון הזרם המושרה בטבעת, ומהו גודלו ? ג . במשך זמן דעיכת השדה ) מרגע 0 = t ועד שהשדה התאפס ( , כמה מטען עבר ? ד . כמה אנרגיית חום נוצרת בטבעת תוך כדי דעיכת השדה המגנטי ? ה . פתרון דוגמה מספר ( 6 ) הביטוי לשדה המגנטי בתלות בזמן : א . השדה יתאפס כאשר : ] t ⇒ t = 20 [ s 4 . 0 − 8 = 0 על פי חוק פאראדיי, השינוי בשטף המגנטי דרך הטבעת גורם לכא”מ מושרה . גודלו : ב . מאחר שהשדה המגנטי החיצוני B ) שכיוונו פנימה ( נחלש, הזרם המושרה צריך להיות ג . בכיוון השעון, כי אז הוא יוצר שדה מגנטי מושרה B‘ שכיוונו פנימה ) על פי כלל יד ימין ( , שמגדיל את השטף פנימה ) בכיוון השעון ( . ד . ה . פרק - 24 Fig פרק - 25 Fig B B’ I’ ε ε 12 I F B F B I v v 1 2 RR B t ) = 8 − 0 . 4 ⋅ t ( sec 341 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר