עמוד:335

סיכום הפרש הפוטנציאלים המתפתח במוט מוליך כתוצאה מתנועתו בשדה מגנטי נקרא כא"מ מושרה . . 1 גודלו של הכא"מ המושרה בין קצות המוט הוא : . חיבור המוט הנע למסגרת מוליכה כמוהו כחיבור סוללה למעגל . כתוצאה מכך נוצר זרם מושרה שגודלו : . 2 , כלומר עוצמת הזרם תלויה במהירות התנועה היחסית של המוליך, בעוצמת השדה המגנטי, ובאורך המוליך החותך את קווי השדה . על מוליך נושא זרם הנע בתוך שדה מגנטי פועל כוח שמפעיל השדה המגנטי B . כוח זה נקרא כוח . 3 מושרה , כיוונו מנוגד לכיוון תנועת המוט וגודלו : . עבודת הכוח החיצוני היא המקור לאנרגיה המתפתחת בנגד . . 4 מכפלת השדה המגנטי בשטח שהוא עובר דרכו ובניצב לו מוגדרת כ שטף מגנטי : . . 5 חוק פאראדיי : גודלו של הכא"מ המושרה בכריכה במעגל חשמלי סגור שווה לקצב השינוי בשטף . 6 המגנטי דרכה : . כאשר N כריכות מחוברות בטור והשטף המגנטי משתנה בכולן באותו קצב, אז בכל אחת מהן מושרה כא"מ, והכא"מ הכללי הוא : . חוק לנץ : הזרם המושרה נוצר בכיוון כזה שגורם ליצירת שדה מגנטי מושרה בכיוון המנוגד לשינוי בשטף . 7 המגנטי שיצר אותו : . במקרים שבהם קצב השינוי בשטף המגנטי במעגל אינו קבוע במשך הזמן, נוסחת חוק לנץ מקבלת את . 8 צורתה הדיפרנציאלית : והיא מבטאת את הכא"מ המושרה הרגעי . 335 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר