עמוד:332

מכיוון שכיוון הזרם המושרה מוכתב על ידי כיוון המתח המושרה, ניתן להכליל ולנסח את הכלל הידוע בשם חוק לנץ ) Lenz , על שמו של הפיזיקאי היינריך לנץ ( שקובע : חוק לנץ : כיוונו של הזרם המושרה, שנוצר על ידי כא"מ מושרה, הוא כזה ששטף השדה המגנטי הנוצר על ידו מנוגד לשינוי בשטף המגנטי שיצר אותו . ננתח באמצעות חוק לנץ שני מקרים של היווצרות כא"מ מושרה : כתוצאה מתנועת מוליך בשדה מגנטי, וכתוצאה משינוי בזמן של השדה המגנטי ) ללא תנועה ( . ניתוח תנועת כריכה בשדה מגנטי אחיד באמצעות חוק לנץ מסגרת ריבועית מוליכה נעה במהירות קבועה v ונכנסת לאזור שבו קיים שדה מגנטי חיצוני B אחיד, המאונך למישור המסגרת ) למשל בכיוון פנימה אל הדף, כמתואר בתרשים א ( . ננתח את תנועת המסגרת בשלושה מצבים : א . כאשר המסגרת נכנסת לתוך השדה המגנטי , השטף המגנטי דרך המסגרת הולך וגדל ) בכיוון פנימה ( , לכן על פי חוק לנץ, ייווצר זרם מושרה בכריכה שיגרום ליצירת שדה מגנטי מושרה B' שכיוונו החוצה , כלומר הפוך לכיוון השדה המגנטי החיצוני B ) תרשים ב ( . לפיכך, כיוון הזרם המושרה ) על פי כלל יד ימין ( הוא נגד כיוון מחוגי השעון . ניתן לאמת תוצאה זו באמצעות כוח לורנץ הפועל על האלקטרונים . כאשר הצלע F , שעל AB נכנסת לתוך אזור השדה המגנטי B , על האלקטרונים פועל כוח לורנץ B פי כלל היד הימנית כיוונו כלפי מטה . כך מתקבל המעגל השקול המתואר בתרשים ג, כלומר הזרם I' יוצר שדה מגנטי כזה, שכיוונו בתוך המסגרת המוליכה ) על פי כלל יד ימין ( הוא החוצה . ב . כאשר המסגרת ממשיכה לנוע ונמצאת כולה בתוך אזור השדה המגנטי Bינוציחה ) תרשים ד ( , השטף המגנטי דרכה לא משתנה, ולכן על פי חוק לנץ לא ייווצר בה כא"מ מושרה ולא יזרום בה זרם מושרה ! לכן גם לא ייווצר שדה מגנטי מושרה . ניתן לאמת תוצאה זו באמצעות כוח לורנץ הפועל על האלקטרונים . כאשר הצלעות AB ו - CD נעות בתוך אזור השדה המגנטי B , על האלקטרונים פועל כוח לורנץ, שעל פי כלל היד הימנית כיוונו כלפי מטה בכל אחת משתי הצלעות, ומתקבל המעגל השקול המתואר בתרשים ה . לכן לא זורם זרם במעגל . פרק - 10 Fig I , ε I , CA v DB BB I , I , CA v DB תרשים גתרשים בתרשים א פרק - 10 Fig Iε , I , I , I , CA v DB BB I , I , CA v DB תרשים גתרשים בתרשים א פרק - 12 Fig εε תרשים ה פרק - 11 Fig CA v DB B תרשים ד תרשים בתרשים א תרשים ג תרשים ד תרשים ה 332 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר