עמוד:331

הקשר נכון לכל מעגל חשמלי שיש בו שינוי של השטף המגנטי בזמן, בין אם השינוי נגרם כתוצאה מתנועת מוליך בשדה המגנטי או באופן אחר, כפי שראינו בדוגמאות האחרונות . הערה : שתי הדוגמאות האחרונות הציגו שינוי שטף בסליל . כפי שכבר הוצג בפרקים קודמים, ניתן להתייחס לסליל כאל N כריכות זהות המחוברות בטור, כאשר בכל כריכה נוצר כא"מ מושרה הנובע משינוי השטף באותה כריכה . הכא"מ הכולל בסליל שווה לסכום הכא"מים בכריכות הבודדות, . חוק לנץ : מציאת כיוון הזרם המושרה ראינו שבעקבות שינוי בשטף נוצר כא"מ מושרה שיוצר זרם מושרה . כידוע, כל זרם יוצר סביבו שדה מגנטי . לכן הזרם המושרה יוצר מסביבו שדה מגנטי מושרה . שדה מגנטי זה מתווסף לשדה המגנטי החיצוני, שהשינוי שלו יצר את הכא"מ המושרה . בעזרת חוק פאראדיי מצאנו את גודלו של הכא"מ המושרה ) השווה לקצב שינוי השטף המגנטי ( , ומתוך ידיעת ההתנגדות - גם את גודלו של הזרם המושרה . אך מהו כיוונו של הזרם המושרה שנוצר ? לצורך מציאת כיוון הזרם נקבעו הכללים הבאים : 1 . אם הזרם המושרה יוצר שדה בכיוון השדה המגנטי החיצוני, נאמר שהכא"מ המושרה חיובי . 2 . אם הזרם המושרה יוצר שדה נגד כיוון השדה המגנטי החיצוני, נאמר שהכא"מ המושרה שלילי . מכאן : 1 . במצב שבו השטף המגנטי דרך המעגל קטֵן ) ( : השדה המגנטי המושרה צריך להיות עם כיוון השדה המגנטי החיצוני , לכן הכא"מ המושרה צריך להיות חיובי ) לפי כלל 1 לעיל ( , לכן חוק פאראדיי ייכתב : ) ( . 2 . במצב שבו השטף המגנטי דרך המעגל גדֵל ) ( : השדה המגנטי המושרה צריך להיות בכיוון הפוך לשדה המגנטי החיצוני, לכן הכא"מ המושרה צריך להיות שלילי ) לפי כלל 2 לעיל ( , לכן חוק פאראדיי ייכתב : ) ( . כלומר, בכל מקרה הקשר בין הכא"מ המושרה לבין השינוי בשטף הוא : . סימן הכא"מ הפוך תמיד לסימן שינוי השטף, כלומר : הגדלת השטף תיצור כא"מ שישאף להקטין את השטף . פרק - 9 Fig שדה מגנטי שדה מגנטי מושרה חיצוני כא,, מ משתנה זרם מושרהמושרה 331 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר