עמוד:329

כאשר המוט מועתק ימינה בשיעור , שטח הכריכה ABCD יגדל בשיעור . כתוצאה מכך תגדל המכפלה של השדה המגנטי בשטח שהוא עובר דרכו ובניצב לו . כפי שראינו, מכפלה זו מוגדרת כשטף מגנטי המסומן ב - כך ש : . שינוי השטף עקב תנועת המוט AB בשיעור יהיה ) עבור שדה מגנטי קבוע במרחב ובזמן ( : בפרק הזמן t Δ , שבו עובר המוט את המרחק x Δ , מתרחש שינוי בשטף . קצב השינוי בשטף הוא : B B θ A פרק - 6 Fig v v R D C B A D C RLL B B x ∆ A ∆ A B שטף מגנטי בפרק 3 שעסק באלקטרוסטטיקה ובחוק גאוס, הגדרנו את מושג השטף עבור השדה החשמלי . באופן דומה ניתן להגדיר שטף עבור השדה המגנטי : שטף מגנטי Φ דרך משטח שגודלו A מוגדר כמכפלה של השטח ברכיב השדה המגנטי הניצב למשטח : לעיתים מקובל לסמן את השטף המגנטי באות קטנה ϕ . יחידת המידה של שטף מגנטי נקראת וֶבֶר ) Weber , על שמו של הפיזיקאי הגרמני וילהלם אדוארד ובר ( וסימונה [ Wb ] . וֶבֶר אחר ( ] Wb [ 1 ) הוא השטף של שדה שעוצמתו טסלה 2 m [ 1 ) , אחת ( ] T [ 1 ) , העובר דרך שטח שגודלו מטר רבוע ( ] 2 Wb ] = 1 [ T ] ∙ 1 [ m [ 1 . כאשר קווי השדה ניצבים למשטח : ] בהמשך פרק זה נראה את הקשר בין השטף המגנטי לבין הכא”מ המושרה . חוק ההשראה של פאראדיי עד כה תיארנו את תהליך יצירת הכא"מ המושרה במעגל שבו מוט מוליך שאורכו L נע ימינה במהירות קבועה v בתוך שדה מגנטי אחיד B , בעזרת ניתוח כוחות הפועלים על המוט . מתוך הגדרת השטף המגנטי, נוכל להסיק כי הנעת המוט בשדה המגנטי מלווה גם בשינוי של השטף המגנטי שעובר דרך הכריכה, המשטח המוגדר בין המוט הנע והמסגרת המוליכה ) ABCD ( . 329 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר