עמוד:322

מסגרת מוליכה ריבועית MNPQ מונחת על לוח אופקי . אורך . 11 צלע המסגרת הוא ] a = 0 . 5 [ m . המסגרת מחוברת למקור מתח I . תיל ישר וארוך שבו זורם זרם באופן שזורם בה זרם ] A [ 8 = 1 I נמצא על הלוח במקביל לצלע MN של המסגרת ] A [ 4 = 2 ובמרחק a ממנה . בתרשים מתוארת המערכת באופן סכמתי במבט - על . מהו כיוון הכוח המגנטי הפועל על המסגרת MNPQ ? נמקו . א . חשבו את גודלו של הכוח המגנטי הפועל על המסגרת . ב . בתרשים מוצג תיל TSQP המחובר לספק ותיל AB . 12 שאורכו L . הקטע QS בתיל TSQP מהודק למשטח אופקי והזרועות TS ו - PQ ניצבות למשטח . התיל AB חופשי לנוע ללא חיכוך לאורך הזרועות TS ו - PQ , במקביל ל - QS . במעגל שנוצר BSQA זורם זרם I . הזניחו את השדה המגנטי של כדור הארץ ואת השדות המגנטיים שיוצרים הקטעים הניצבים של התיל . כמו כן, הניחו כי QS > > AQ , כלומר אפשר להתייחס אל השדה המגנטי שהתיל QS יוצר כאל שדה הנוצר על ידי תיל אינסופי . מסת התיל AB היא m , והוא נמצא בשיווי h מעל הקטע QS . משקל בגובה 1 מהו כיוון השדה המגנטי שיוצר התיל QS בקרבת התיל AB ? נמקו . א . ציינו מהם הכוחות הפועלים על התיל AB במצב זה . ב . L = 100 [ cm ] , h . חשבו את I . ג . נתונים ] cm ] , m = 10 [ gr [ 4 . 0 = 1 מוסיפים שדה מגנטי אחיד בניצב למישור הדף, ובעקבות זאת גובה התיל AB במצב שיווי משקל h מעל הקטע QS . הוא ] cm [ 5 . 0 = 2 מהו כיוון השדה הנוסף - לתוך הדף או החוצה ממנו ? נמקו . ד . חשבו את עוצמת השדה הנוסף . ה . מסגרת מלבנית מוליכה MNPQ מונחת על לוח אופקי . אורכי צלעות . 13 המסגרת הם a ו - b . המסגרת מחוברת למקור מתח, באופן שזורם בה זרם I . שני תילים ישרים וארוכים שגם בהם זורם זרם I נמצאים על הלוח, האחד במקביל לצלע MN והאחר במקביל לצלע NP של המסגרת, וכל אחד מהם במרחק a מהמסגרת . בתרשים שלפניכם מתוארת המערכת באופן סכמתי במבט - על . נתונים : ] I = 73 [ A ] , b = 20 [ cm ] , a = 5 [ cm . חשבו את הכוח המגנטי השקול ) גודל וכיוון ( הפועל על המסגרת א . MNPQ . הסבירו מדוע בחישוב הכוח המגנטי השקול אין צורך להתחשב בכוחות ב . המגנטיים שצלעות המסגרת מפעילות זו על זו . I 1 I2 תיל NP QM פרק - a a Fig 50 B PT QS A פרק - 51 Fig I I I תיל 1 תיל 2 NP QM a a b 322 פרק 17 יישומי כוח לורנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר