עמוד:318

חלקיק טעון נע בקו ישר בתוך בורר מהירויות בניצב לשני שדות הניצבים זה לזה : שדה מגנטי שעוצמתו . 1 ] B = 0 . 5 [ T ושדה חשמלי שעוצמתו . כאשר מבטלים את השדה החשמלי, החלקיק נע בתוך בורר המהירויות במעגל שרדיוסו ] R = 5 [ cm . חשבו את גודל מהירות החלקיק בבורר המהירויות . א . q . ב . חשבו את המטען הסגולי של החלקיק m E . . 2 k = 8 × 10 - 12 אלומת פרוטונים נעה בתוך ציקלוטרון, כך שכל פרוטון רכש אנרגיה קינטית של ⎦⎤ J⎡⎣ עוצמת השדה המגנטי בציקלוטרון היא ] B = 2 [ T . מהו גודל מהירות הפרוטונים שהואצו בציקלוטרון כשהם יוצאים ממנו ? א . מהו הרדיוס המינימלי של הציקלוטרון המאפשר לפרוטונים לרכוש אנרגיה זו ? ב . מהי תדירות מתח החילופין בציקלוטרון ומהי תדירות הסיבוב של הפרוטון ? ג . המתח המתחלף בין חלקי הציקלוטרון הוא ] V [ 12,500 . ד . כמה סיבובים צריך פרוטון להשלים כדי לרכוש אנרגיה קינטית כפי שנתון ? הציקלוטרון מכוון כעת להאצה של חלקיק דיאוטרון, שמסתו היא בקירוב ה . כפולה ממסת הפרוטון . איזה שינוי יש לבצע במאיץ, אם לא ניתן לשנות את תדירות השדה ] 1 [ החשמלי שבין שני ה - D" " ? איזה שינוי יש לבצע במאיץ, אם לא ניתן לשנות את עוצמת השדה ] 2 [ המגנטי הפועל בניצב ל - D" " ? פרוטון מואץ בציקלוטרון שהמתח המאיץ בו הוא ] V = 2,000 [ V . 3 והשדה המגנטי בו ] B = 2 [ T . עוצמת השדה החשמלי בין שני חלקי E = 2,000 V . פרוטון מסתובב 750 סיבובים ⎡ m ⎤ ⎢ ⎣ השדה המגנטי היא ⎥ ⎦ לפני שהוא יוצא מהציקלוטרון . מהי האנרגיה החשמלית שרוכש הפרוטון כשהוא עובר 057א . סיבובים ? מהי מהירות הפרוטון ביציאתו מהציקלוטרון ? ב . כמה זמן נע הפרוטון בתוך השדה המגנטי שבמכשיר ? ג . כמה זמן נע הפרוטון בתוך השדה החשמלי שבמכשיר ? ד . תרגילים מבט על v max B פרק - 41 Fig N S w מקור מקור יונים מתח חלופין פתח יציאה D1 D2 318 פרק 17 יישומי כוח לורנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר