עמוד:315

דוגמה מספר ( 6 ) מסגרת מלבנית מוליכה MNPQ מונחת על לוח אופקי . אורכי צלעות המסגרת הם a ו - b . המסגרת מחוברת למקור מתח כך שזורם בה זרם I . תיל ישר וארוך, שגם בו זורם זרם I , נמצא על הלוח במקביל לצלע MN של המסגרת ובמרחק a ממנה, כמתואר בתרשים ממבט - על . מהו כיוון הכוח המגנטי השקול הפועל על המסגרת MNPQ ? נמקו . א . נתון : ] b = 20 [ cm ] , a = 5 [ cm , וגודלו של הכוח המגנטי השקול הפועל על ב . המסגרת MNPQ : . חשבו את גודלו של הזרם I . הסבירו מדוע בחישוב הכוח המגנטי השקול אין צורך להתחשב בכוחות ג . המגנטיים שצלעות המסגרת מפעילות זו על זו . פתרון דוגמה מספר ( 6 ) כיוון השדה המגנטי שהתיל יוצר באזור התחום על ידי המסגרת הוא החוצה א . מתוך הדף . כיוון הכוח נקבע לפי כלל יד ימין, מתוך ידיעת כיווני השדה המגנטי והזרם : על הצלע MN הכוח פועל לכיוון ימינה ועל הצלע QP הכוח פועל לכיוון • שמאלה . מאחר ש - MN קרוב יותר לתיל, הכוח לכיוון ימינה גדול יותר . F מבטלים זה את זה ) משיקולי סימטריה : לכל נקודה על • F ו - MQ הכוחות NP התיל NP שעליה פועל כוח בכיוון מטה, יש נקודה זהה לה מבחינת המרחק בתיל MQ שעליה פועל כוח בעוצמה זהה אבל בכיוון המנוגד - כלפי מעלה ( , לכן השקול שלהם הוא אפס . מכאן שסך הכוח השקול שהתיל מפעיל על המסגרת הוא לכיוון ימינה . גודל הזרם : ב . אין צורך להתחשב בכוחות המגנטיים שצלעות המסגרת מפעילות זו על זו, מכיוון שהכוח השקול שלהם ג . מתאפס . זה קורה מפני שהכוחות שווים זה לזה בגודל ושונים במגמה על פי החוק השלישי של ניוטון ) הכוחות בין התילים הם כוחות פנימיים ( . I I תיל NP QM a a b פרק - 33 Fig I I I I I B B B FMQ FMN FOP FNP B תיל NP QM a a 315 פרק 17 יישומי כוח לורנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר