עמוד:314

דוגמה מספר ( 5 ) התרשים שלפניכם מתאר מאזני זרם . מסגרת ABCD העשויה מתיל מוליך נתמכת בשתי נקודות P ו - Q , כך שהיא חופשייה לנוע סביב הציר PQ . לא זורם זרם בקטע שבו נמצא חומר מבודד . קטע מסגרת שאורכו ] L = 4 [ cm נמצא בתוך שדה מגנטי אחיד שבין קוטבי מגנט . כאשר לא זורם זרם במסגרת, היא נמצאת במצב אופקי ) מאוזנת ( . כשמחברים את מקור המתח, פועל על המסגרת כוח F , שאותו מאזנים באמצעות סיכות מהדק . המסה של סיכה אחת היא ] gr [ 04 . 0 . הגרף שלפניכם מתאר את מספר הסיכות ) n ( המאזנות את הכוח המגנטי כפונקציה של עוצמת הזרם I שזורם במסגרת . א . רשמו ביטוי המתאר את הקשר בין מספר הסיכות לבין עוצמת הזרם במסגרת כשהיא מאוזנת . ב . איזה גודל פיזיקלי מייצג שיפוע הגרף ? ציינו את היחידות של השיפוע . ג . חשבו את עוצמת השדה המגנטי וקבעו את כיוונו . ד . כמה סיכות יידרשו כדי לאזן זרם של ] A [ 5 ? פתרון דוגמה מספר ( 5 ) א . הכוח על המסגרת מאוזן על ידי כוח הכובד הפועל על הסיכות : ב . שיפוע הגרף מייצג את הגודל והיחידות שלו . ג . נחשב תחילה את השיפוע P לפי שתי נקודות שעל הגרף : כיוון השדה הוא מ - y ל - x , על פי כלל יד ימין . ד . נחשב את מספר הסיכות הנדרשות : x y A L B P Q D חומר C פרק - מבודד 31 Fig n 8 6 4 2 I [ A ] 2 5 . 1 1 5 . 0 0 פרק - 36 - 35 Fig B F I B F I mg FB T 314 פרק 17 יישומי כוח לורנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר