עמוד:313

דוגמה מספר ( 4 ) בתרשים שלפניכם מוצג תיל AB שאורכו ] L = 1 [ m ומסתו ] m = 200 [ gr . התיל תלוי על מוט באמצעות שני חוטים . בתיל זורם זרם של ] I = 1 [ A ועוצמת השדה המגנטי היא ] B = 1 [ T . סרטטו תרשים של הכוחות הפועלים על התיל . א . באיזו זווית ביחס לאנך יתייצב התיל במצב שיווי משקל ? ב . מה תהיה המתיחות של כל אחד מהחוטים במצב שיווי משקל ? ג . כעת פועל שדה באותה עוצמה בכיוון פנימה אל תוך הדף ) במקום כלפי ד . מעלה ( . מה תהיה המתיחות של כל אחד מהחוטים במצב שיווי משקל ? פתרון דוגמה מספר ( 4 ) כיוון הזרם ימינה, כיוון השדה המגנטי כלפי מעלה, לכן ) על פי כלל יד ימין ( כיוון הכוח א . המגנטי על התיל הוא החוצה מהדף . בתרשים מסורטטים הכוחות במבט צד, מהכיוון שממנו הזרם זורם פנימה . ניתוח כוחות על התיל : ב . נציב באחד מהביטויים שבסעיף ב : ג . הפעם כיוון הזרם ימינה, כיוון השדה המגנטי פנימה, לכן ) על פי כלל יד ד . ימין ( כיוון הכוח המגנטי על התיל הוא כלפי מעלה . על פי החוק הראשון של ניוטון : AB I B פרק - 28 Fig I FB T 2 mg α פרק - 29 Fig AB B TT FB I mg 313 פרק 17 יישומי כוח לורנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר