עמוד:312

דוגמה מספר ( 3 ) למגנזיום שלושה איזוטופים שמסותיהם : , , . יונים שמטענם של שלושת האיזוטופים האלו נכנסים לבורר מהירויות, שבו שוררים שדה חשמלי שעוצמתו ושדה מגנטי שעוצמתו B . בצאתם מבורר המהירויות נכנסים היונים לשדה מגנטי שעוצמתו ] T [ 1 = 1 B . כתוצאה מכך הם נעים במסלול חצי מעגלי, עד שהם פוגעים בלוח ] T [ 4 . 0 = 2 צילום ) כמתואר בתרשים ( . מה כיוון השדה החשמלי וכיוון השדה המגנטי בבורר המהירויות ? א . מהו כיוון השדה המגנטי במפריד היונים ? ב . מהי מהירות תנועת היונים בבורר המהירויות ? ג . מהם המרחקים בין שלושת הקווים המתקבלים על הלוח צילום ? ד . פתרון דוגמה מספר ( 3 ) כיוון השדה המגנטי בבורר המהירויות הוא מצפון לדרום, כלומר פנימה אל תוך הדף . כתוצאה מתנועת היונים א . החיוביים בשדה המגנטי, יפעל עליהם כוח מגנטי כלפי מעלה לפי כלל יד ימין . מאחר שהיונים נעים בבורר בקו ישר, הכוח החשמלי חייב לפעול עליהם כלפי מטה . מאחר שהיונים הם חיוביים, זהו גם כיוון השדה החשמלי, כלומר מ - B ל - A . בכניסת היונים למפריד היונים - כיוון מהירותם ימינה ופועל עליהם כוח כלפי מעלה . לכן כיוון השדה המגנטי ב . הוא פנימה אל תוך הדף, על פי כלל יד ימין . כדי שהיונים ינועו בקו ישר בבורר, שני השדות צריכים להפעיל על היונים כוחות בעוצמה שווה : ג . הפרש מרחקי הפגיעה שווה להפרש הקטרים : ד . 26 Fig S N + + חומר פלואורסצנטי בורר מהירויותמפריד יונים B A 3 2 + 1 + + 312 פרק 17 יישומי כוח לורנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר