עמוד:311

דוגמה מספר ( 2 ) רדיוסו של ציקלוטרון הוא ] m [ 2 . 1 ועוצמת השדה המגנטי שבו היא ] T [ 6 . 0 . בין שני חלקי השדה המגנטי מופעל מתח מתחלף של ] V [ 1,200 . מהי המהירות המרבית שבה יכול פרוטון לצאת מציקלוטרון זה ? א . באיזו תדירות צריך להחליף את כיווני השדה החשמלי כדי שהפרוטון יסתובב בו ? ב . מהו מספר הסיבובים שעשה הפרוטון עד שיצא ? ג . פתרון דוגמה מספר ( 2 ) נמצא את המהירות על פי החוק השני של ניוטון : א . תדירות ההחלפה של השדה החשמלי שווה לתדירות הסיבוב של החלקיק : ב . בסיבוב אחד עובר המטען פעמיים בשדה ולכן : ג . 25 Fig מבט על v max B סיבוב החלפה 311 פרק 17 יישומי כוח לורנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר