עמוד:310

דוגמה מספר ( 1 ) יון מימן ) שמסתו ומטענו ( ויון הליום ) שמסתו ומטענו ( מואצים ממנוחה בשדה חשמלי על ידי מתח V . לאחר ההאצה, היונים נכנסים בנקודה A לשדה מגנטי אחיד B במאונך לקווי השדה, ונעים במסלולים מעגליים עד שהם פוגעים בלוח צילום . השדה המגנטי ניצב למישור הדף . איזה מסלול ) 1 או 2 ( מתאר את תנועת יון ההליום ? א . מהו כיוון השדה המגנטי - יוצא מן הדף או נכנס אל הדף ? נמקו . ב . האם האנרגיה הקינטית של היונים משתנה בתנועתם בשדה המגנטי ? נמקו . ג . איזה יון נע זמן ארוך יותר בשדה המגנטי ופי כמה ? נמקו . ד . בטאו באמצעות הפרמטרים : , , B, V או חלק מהם, את המרחק d בין נקודות הפגיעה של היונים בלוח ה . הצילום . פתרון דוגמה מספר ( 1 ) מסלול 1 . על פי החוק השני מתקבל שרדיוס המסלול תלוי במסה כאשר יתר הגדלים קבועים : א . מאחר שמסת יון ההליום גדולה יותר, אז רדיוס מסלולו גדול יותר . על פי הנתונים, מהירות היונים החיוביים מכוונת לכיוון מעלה, והכוח המגנטי פועל עליהם שמאלה . לכן ) לפי ב . כלל יד ימין ( השדה המגנטי מכוון פנימה אל תוך הדף . הכוח המגנטי הפועל על היונים ניצב בכל נקודה לכיוון התנועה שלהם, לכן אינו מבצע עליהם עבודה ואינו ג . משנה את האנרגיה הקינטית שלהם . זמן מחזור התנועה של היון : ד . משך התנועה של יון הוא מחצית זמן מחזור שלו, לכן : ומכאן שיחס הזמנים הוא : הפרש המרחקים בין נקודות הפגיעה של היונים שווה להפרש הקטרים של רדיוסי הסיבוב שלהם : ה . תרגילים לדוגמה ( כולל פתרון ) 24 Fig לוח צילום d A 1 2 310 פרק 17 יישומי כוח לורנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר