עמוד:307

באמצעות כלל יד ימין נוכל לדעת מה כיוון השדה המגנטי : מאחר שהזרם שגרם לירידת הכף הוא בכיוון "אל הקורא" והכוח על התיל בכיוון מעלה, אז השדה המגנטי הוא בכיוון ימינה . אם הזרם שגרם לירידת הכף היה בכיוון פנימה אל הדף, הרי שהיינו מסיקים שהשדה המגנטי הוא בכיוון שמאלה . את עוצמת השדה המגנטי מחשבים באופן הבא : מודדים באמצעות אמפרמטר את עוצמת הזרם בתיל ) I ( ובאמצעות סרגל את אורך קטע התיל שנמצא בשדה המגנטי ) L ( . גודל הכוח המגנטי שווה למשקל n המשקולות המאזנות את המאזניים . עוצמת השדה מחושבת על ידי הצבת ערכי המדידות בנוסחה : . הכוח בין שני תילים ארוכים נושאי זרם כפי שהצגנו בפרק קודם, ניתן להיווכח באמצעות ניסויים שכאשר מקרבים זה לזה שני תילים שבהם זורם זרם מתרחשת התופעה הבאה : אם הזרמים בשני התילים הם באותו כיוון, אז התילים מושכים זה את זה . אם הזרמים בשני התילים הם בכיוונים מנוגדים, אז התילים דוחים זה את זה . ראינו כיצד מחשבים גודל וכיוון של שדה מגנטי שנוצר על ידי תיל ישר וארוך נושא זרם . כמו כן למדנו כיצד מחשבים גודל וכיוון של כוח מגנטי הפועל על תיל נושא זרם בשדה מגנטי . כעת נוכל לחשב את גודלו וכיוונו של הכוח המגנטי הפועל בין שני תילים ארוכים, ישרים ומקבילים שהמרחק ביניהם r , כאשר זורמים I . I , 2 בהם זרמים 1 נניח תחילה שהזרמים הם באותו כיוון , כמתואר בתרשים א . כל אחד מהתילים יוצר סביבו שדה מגנטי שהתיל השני נמצא בתחומו . לכן על כל תיל פועל כוח שכיוונו נקבע על פי כלל יד ימין, כמתואר בתרשים ב . I יוצר שדה מגנטי שכיוונו ) באזור שמצד ימין לתיל זה ( הוא אל תוך הדף . גודלו של שדה מגנטי התיל שבו זורם זרם 1 זה במרחק r שבו מוצב התיל השני נתון על ידי : . I , ולכן פועל עליו כוח מגנטי שכיוונו I נמצא כאמור בהשפעת השדה המגנטי שנוצר על ידי התיל שבו זורם 1 תיל 2 ) על פי כלל יד ימין ( שמאלה . פרק - 19 Fig + _ IIII + _ + + _ _ Fig 20 rr I2 F2 B1 B1 תרשים בתרשים א I1 I2 I1 I F B 307 פרק 17 יישומי כוח לורנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר