עמוד:301

מפריד חלקיקים טעונים ( יונים ) B . נניח כעת שאחרי הלוח עם הנקב יש אזור ובו שדה מגנטי אחר שעוצמתו 2 כפי שראינו בפרק הקודם, חלקיק נע שנכנס לשדה מגנטי בניצב לו ינוע במסלול מעגלי , שכיוונו נקבע לפי כלל היד הימנית, ורדיוסו נתון על ידי הנוסחה : . נציב בנוסחה זו את מהירות החלקיק שיצא מהנקב של בורר המהירויות, ונקבל את רדיוס הסיבוב B : של החלקיק באזור השדה המגנטי 2 ניתן לרשום את הקשר שהתקבל גם כביטוי עבור היחס ( הקבוע ) בין מטען החלקיק למסתו : היחס נקרא מטען סגולי . מקובל לצפות את דופן אזור השדה המגנטי בחומר פלואורסצנטי או בסרט צילום . באופן זה, כאשר פוגעים שם חלקיקים ) לאחר תנועתם המעגלית בשדה המגנטי ( , ניתן לראות נקודות זוהרות . מרחק נקודת הפגיעה במחסום מהנקב ) שדרכו נכנסים החלקיקים לשדה המגנטי השני ( שווה לקוטר המסלול המעגלי שבו נעה אלומת החלקיקים, ומכאן ניתן למדוד את רדיוס המסלול המעגלי . כאשר ידוע הרדיוס וידועות עוצמות השדות המגנטיים והשדה החשמלי, ניתן לחשב את המטען הסגולי באמצעות הנוסחה שלמעלה . חלקיקים בעלי מטען סגולי שונה ינועו בשדה המגנטי ברדיוסים שונים . תכונה זו מאפשרת להבדיל בין חלקיקים שונים, כפי שנראה בסעיף הבא במכשיר שנקרא ספקטרוגרף מסות . נציין שכאשר הפיזיקאי האנגלי ג'וזף ג'ון תומסון ) J . J . Thomson ( גילה את דבר קיומו של האלקטרון בסוף המאה ה - ,19 הוא חישב בדרך זו את המטען הסגולי הצפוי שלו . כמה שנים לאחר מכן, הפיזיקאי האמריקאי רוברט מיליקן ) Millikan ( גילה את מטען האלקטרון, ואז ניתן היה לחשב בקלות את מסת האלקטרון . + v = E B 1 חומר פלואורסצנטי מפריד יונים B + 2 + + חומר פלואורסצנטי 301 פרק 17 יישומי כוח לורנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר