עמוד:323

בתרשים שלפניכם מתוארת מערכת מאזני זרם . חלק התיל שאורכו L הוא אופקי ונמצא בתוך שדה מגנטי . 14 אופקי B שנוצר על ידי מגנט פרסה ) קוטבי המגנט מסומנים כ - X ו - Y ( . המגנט מונח על כף אחת של המאזניים Q . על הכף השנייה P מונחת מסה M המאזנת את המגנט כאשר לא זורם זרם בתיל . כאשר זורם בתיל זרם I , כף המאזניים Q יורדת כלפי מטה וניתן להחזיר את המאזניים לאיזון על ידי הוספת משקולות זהות, שמסת כל אחת מהן m , לכף P . סרטטו תרשים של הכוחות הפועלים על המגנט במצב שבו זורם זרם בתיל והמאזניים מאוזנים . א . מהו כיוון השדה המגנטי ) מ - X ל - Y או מ - Y ל - X ( ? נמקו . ב . נתונים : מתח המקור ] V = 8 [ V , התנגדות הנגד המשתנה במצב המתואר Ω 2 = L = 5 [ cm ] , R , M = 0 . 04 [ kg ] . חשבו את גודלו ואת כיוונו של הכוח ג . המגנטי הפועל על התיל במצב שבו נדרש להוסיף שתי משקולות, שמסת כל אחת מהן ] m = 0 . 01 [ kg , כדי לאזן את המאזניים . חשבו את עוצמת השדה המגנטי שנוצר ד . על ידי המגנט עבור המצב המתואר בסעיף ג . בזרם מסוים המאזניים היו מאוזנים ה . בכדור הארץ . האם המאזניים יהיו מאוזנים באותה עוצמת זרם גם על הירח ? נמקו . מסגרת ריבועית מוליכה ABCD שאורך צלעה a נושאת זרם I , שכיוונו . 15 עם כיוון השעון . במישור המסגרת וברוחק a משני צדדיה נמצאים שני תילים מוליכים ישרים, ארוכים מאוד ומקבילים זה לזה, הנושאים זרם I כל אחד ) תרשים א ( . מהו גודל וכיוון הכוח המגנטי השקול המופעל על המסגרת על ידי א . שני התילים ? מציבים את התילים כך שהמסגרת נמצאת בין התילים במישור ב . המאונך להם ) תרשים ב ( . מהו גודלו של הכוח המגנטי השקול המופעל על המסגרת על ידי שני התילים ? הסבירו . הופכים את כיוון הזרם בתיל הימני, בתנאים של סעיף ב . מהו גודל ג . הכוח המגנטי השקול הפועל על המסגרת ? פרק - 53 Fig a a a I AB CD II תרשים א תרשים ב a a a I AB CD II 323 פרק 17 יישומי כוח לורנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר