עמוד:299

אלקטרון נכנס דרך נקודה P במהירות ובזווית של ° 30 . 19 לאזור שבו שורר שדה מגנטי אחיד שעוצמתו ] B = 0 . 2 [ T וכיוונו אל תוך הדף . לאחר זמן מה מגיע האלקטרון לנקודה Q ) ראו תרשים ( . נתון : , . חשבו את רדיוס תנועת האלקטרון . א . מהו המרחק PQ ? ב . מה משך הזמן שלוקח לאלקטרון להגיע מנקודה P לנקודה Q ? ג . פרוטון נכנס במהירות בניצב לאזור שבו שורר שדה מגנטי . 20 אחיד שעוצמתו ] B = 2 [ T ושדה חשמלי אחיד שעוצמתו המקבילים זה לזה . מהי צורת התנועה של הפרוטון ? א . מהו רדיוס הסיבוב של הפרוטון ? ב . מהי הפסיעה הראשונה ? ג . מהי הפסיעה השנייה ? ד . PQ B o 30 E B v 299 פרק 16 כוח על חלקיק טעון בשדה מגנטי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר