עמוד:297

חלקיק הטעון במטען חיובי משוחרר ממנוחה קרוב מאוד . 14 ללוח מוליך G , המחובר להדק החיובי של מקור מתח . החלקיק עובר דרך נקב בלוח מוליך H , המחובר להדק השלילי של מקור המתח ונכנס לאזור שבו שורר שדה מגנטי אחיד שעוצמתו ] B = 0 . 3 [ T . השדה המגנטי מאונך למישור הדף וכיוונו "אל הקורא" . מסת החלקיק היא . המרחק בין הלוחות G ו - H הוא ] d = 1 [ mm והפרש הפוטנציאלים בין הלוחות ] V = 1000 [ V . מה גודל מהירות החלקיק בכניסתו לשדה המגנטי ? א . מה רדיוס הסיבוב של החלקיק ? ב . סרטטו את מסלול תנועת החלקיק בשדה המגנטי . ג . סרטטו גרף של האנרגיה הקינטית של החלקיק במהלך תנועתו, כפונקציה של מרחקו האופקי מן הלוח ד . G , עבור המרחקים שבין 0 ל - ] mm [ 2 . שדה מגנטי אחיד שגודלו ] B = 0 . 2 [ T מכוון לאורך ציר ה - x . חלקיק שמסתו . 15 , מטענו ומהירותו , נכנס לשדה המגנטי בכיוון היוצר זווית ° 60 = θ עם השדה . הסבירו מדוע מתקבלת תנועה בורגית עם פסיעה קבועה . א . מהו רדיוס הסיבוב ? ב . מהו זמן המחזור ? ג . מה מרחק הפסיעה P ? ד . חלקיק שמסתו m ומטענו 0 > q מואץ בשדה חשמלי אחיד . 16 השורר בין שני לוחות . המתח בין הלוחות הוא V ועוצמת השדה החשמלי היא E . החלקיק עובר דרך פתח y שעל הלוח השלילי, אל תוך אזור שבו שורר שדה מגנטי B , המכוון בניצב למישור הדף, מבצע חצי סיבוב ואז יוצא דרך פתח שני x אל בין הלוחות . נתונים : B , E , V , q , m ) הזניחו את כוח הכובד הפועל על החלקיק ( . מהי מהירות החלקיק ביציאתו מבין הלוחות ) בנקודה y ( ? א . מהו רדיוס התנועה של החלקיק ? ב . כעבור כמה זמן מרגע שחרורו מהלוח החיובי, יחזור החלקיק שנית אל הלוח החיובי ? ג . מהי העבודה הכוללת של הכוח החשמלי ומהי עבודת הכוח המגנטי במהלך התנועה, מרגע השחרור ועד ד . שהחלקיק חוזר ללוח החיובי ? כיצד היו משתנות התשובות לסעיפים הקודמים, אילו היה שורר בין הלוחות גם שדה מגנטי שכיוונו : ה . בכיוון תנועת החלקיק ? ] 1 [ בכיוון מנוגד לכיוון תנועת החלקיק ? ] 2 [ GH V - + d = 1 [ mm ] q y z x v p θ R פרק - 42 Fig + - y x 297 פרק 16 כוח על חלקיק טעון בשדה מגנטי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר