עמוד:295

אלומה מקבילה של פרוטונים, שגודל מהירותם . 10 נעה בקו ישר בין שני לוחות אופקיים גדולים, שביניהם שוררים שדה חשמלי E , ושדה מגנטי B שנוצר על ידי שני סלילים המאונכים ללוחות . בכל אחד מהסלילים זורם ,I כמתואר בתרשים . ניתן להזניח את כוח הכבידה על אלומת האלקטרונים . היעזרו במערכת הצירים וקבעו את כיוון : א . [ 1 ] השדה המגנטי . [ 2 ] הכוח המגנטי . [ 3 ] הכוח החשמלי . [ 4 ] השדה החשמלי . מהי עוצמת השדה החשמלי, אם עוצמת השדה המגנטי היא ] B = 0 . 04 [ T ? ב . מה יהיה רדיוס מסלול הפרוטונים אם תופסק פעולת השדה החשמלי ? ג . כעת מבטלים את השדה המגנטי בין לוחות הקבל, ומפעילים את השדה החשמלי ) שאת עוצמתו ד . חישבתם בסעיף ב ( . נתון שמידת ההסחה של האלומה היא ] y = 0 . 04 [ m . חשבו מהו המרחק האופקי x שעברה האלומה בין הלוחות . נתונים שני חלקיקים זהים, שלכל אחד מהם מסה m ומטען חיובי q + . שני החלקיקים נעים במסלולים . 11 מעגליים ברדיוס R , במהירות שגודלה v ובכיוון שנגד מחוגי השעון . חלקיק אחד נע במסלול מעגלי הודות לשדה חשמלי שנוצר על ידי מטען נקודתי שלילי הקבוע במקומו ) תרשים א ( . חלקיק שני נע במסלול מעגלי הודות לשדה מגנטי אחיד ) תרשים ב ( . סמנו את כיוון השדה החשמלי בנקודות C , B , A ואת כיוון השדה המגנטי בנקודות F , E , D . א . בטאו באמצעות R , m , q , ו - v את גודל השדה החשמלי במסלול החלקיק שבתרשים א . ב . בטאו באמצעות R , m , q , ו - v את גודל השדה המגנטי במסלול החלקיק שבתרשים ב . ג . כשהחלקיקים מגיעים לנקודה A ולנקודה D הם הופכים רק את כיוון מהירותם . ד . תארו את מסלול החלקיקים במצב החדש ) היעזרו בסרטוט ( , וציינו את מגמת התנועה ) בכיוון מחוגי השעון או נגד כיוון מחוגי השעון ( . אלומת פרוטונים I I Z X Y x פרק - 37 Fig D E FA B q C - תרשים בתרשים א אלומת פרוטונים I I Z X Y x 295 פרק 16 כוח על חלקיק טעון בשדה מגנטי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר