עמוד:294

הכוח המגנטי, שדה מגנטי של תיל, כריכה וסילונית אלומת פרוטונים ) , ( , . 8 שלכל אחד מהם אנרגיה קינטית נכנסת לאזור שבו שדה מגנטי הניצב לתנועתם . אורך האזור שבו מופעל השדה המגנטי הוא ] d = 20 [ cm . האלומה יוצאת מהשדה המגנטי בזווית סטייה של ° 30 ביחס לכיוונה המקורי . מהו רדיוס הסיבוב של אלומת הפרוטונים ? א . מהו כיוונו ומהי עוצמתו של השדה המגנטי ? ב . אלומת חלקיקים בעלי אנרגיה קינטית נכנסת לשדה מגנטי אחיד שרוחבו ] cm [ 15 , . 9 עוצמתו ] B = 0 . 8 [ T וכיוונו לתוך הדף . האלומה נעה לאורך קשת של מעגל שמרכזו C , ויוצאת מהשדה כשהיא מוטה בזווית של ° 25 ביחס לכיוונה המקורי . מדוע האנרגיה הקינטית של חלקיק באלומה אינה משתנה בעקבות מעברו דרך השדה המגנטי, ואילו א . התנע של חלקיק באלומה כן משתנה בעקבות מעברו דרך השדה המגנטי ? נתון כי מטען כל חלקיק באלומה זהה למטען האלקטרון . ב . חשבו את רדיוס המסלול המעגלי של חלקיק באלומה . ] 1 [ חשבו את מסת כל חלקיק באלומה . ] 2 [ חשבו את המהירות של חלקיק באלומה . ] 3 [ חשבו את זמן התנועה של החלקיק בשדה המגנטי . ] 4 [ o 30 o 30 v v d = 20 [ cm ] C cm ] B [ 15 o 25 אלומה נכנסת o 25 אלומה יוצאת 294 פרק 16 כוח על חלקיק טעון בשדה מגנטי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר