עמוד:293

אלומת פרוטונים ) תרשים א ( ואלומת אלקטרונים ) תרשים ב ( נעות באזור שבו קיים שדה חשמלי אחיד ושדה . 6 מגנטי אחיד . האלומות נעות ללא הסחה לאורך ציר x במהירות קבועה של . נתון שעוצמת השדה החשמלי וכיוונו לאורך ציר y . מה כיוון ועוצמת השדה א . המגנטי באזור שבו נעה אלומת הפרוטונים ? מה כיוון ועוצמת השדה ב . המגנטי באזור שבו נעה אלומת האלקטרונים ? בתרשים א מתואר חלקיק בעל מסה m ומטען חיובי q + , שנכנס במהירות v במקביל לשדה חשמלי אחיד E . . 7 בתרשים ב מתואר חלקיק זהה, שנכנס באותה מהירות במקביל לשדה מגנטי אחיד B . בתרשים ג מתואר חלקיק זהה, שנכנס לאזור שבו שוררים שדה חשמלי ושדה מגנטי אחידים באותו כיוון . עבור כל אחד מהמצבים המתוארים בתרשימים א, ב ו - ג, קבעו : מהי צורת המסלול ומה סוג התנועה של א . החלקיק ? האם מהירות החלקיק משתנה לאורך המסלול ? חלקיק זהה נכנס לאותם אזורים ובאותה מהירות ) שגודלה v ( , אלא שהפעם כיוון המהירות יוצר זווית a ב . עם כיוון השדות ) ראו תרשימים ד, ה, ו ( . מהי צורת המסלול של החלקיק בכל אחד מהמצבים הפעם ? נמקו . - תרשים ב x E V y x z - תרשים ב תרשים א + E V y x z E V y x z תרשים ג תרשים ב תרשים א BB E vv E v תרשים ו תרשים ה תרשים ד BB E E v α v α v α 293 פרק 16 כוח על חלקיק טעון בשדה מגנטי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר