עמוד:292

הכוח המגנטי, שדה מגנטי של תיל, כריכה וסילונית שני תילים ארוכים ומקבילים נושאים זרמים שעוצמתם . 3 . מהי העוצמה ומהו הכיוון של השדה המגנטי הנוצר א . בנקודות B , A ו - C שבתרשים ? אלקטרון נע במהירות . ב . מהו הכוח האלקטרומגנטי ) גודל וכיוון ( הפועל על האלקטרון, כשהוא נמצא בכל אחת מהנקודות B , A ו - C אם הוא נע : כלפי מטה ? ] 1 [ ימינה ? ] 2 [ פנימה במאונך למישור התילים ? ] 3 [ החוצה במאונך למישור התילים ? ] 4 [ שני תילים ארוכים, ישרים ומקבילים, . 4 מרוחקים 16 ס"מ זה מזה . התיל הימני נושא I שכיוונו אל תוך מישור הדף, זרם ] A [ 4 = 1 I התיל השמאלי נושא זרם ] A [ 33 . 1 = 2 שכיוונו אל מחוץ למישור הדף . נקודה C נמצאת באמצע המרחק בין התילים . מהו גודל ומה כיוון השדה המגנטי בנקודה C ? א . מהו הכוח המגנטי ) גודל וכיוון ( הפועל על אלקטרון שנע במהירות אל תוך מישור ב . התרשים בנקודה C ? פרוטון נע במעגל בניצב לשדה . 5 מגנטי אחיד B ) תרשים א ( . האם תנועת הפרוטון היא א . במגמת סיבוב מחוגי השעון או נגד מגמה זו ? נמקו . מה תדירות הסיבוב של ב . הפרוטון ? במקום הפרוטון נע כעת ג . אלקטרון במעגל בניצב לאותו שדה מגנטי ) תרשים ב ( . האם מגמת הסיבוב של האלקטרון שונה ממגמת הסיבוב של הפרוטון או שווה לה ? הסבירו . ] 1 [ האם תדירות הסיבוב של הפרוטון גדולה מתדירות הסיבוב של האלקטרון, קטנה ממנה או שווה לה ? ] 2 [ הסבירו . מגדילים פי שניים את עוצמת השדה המגנטי שבניצב לו נע האלקטרון . האם כתוצאה מכך יחול שינוי : ד . ברדיוס מסלול האלקטרון ? ] 1 [ בתדירות הסיבוב של האלקטרון ? ] 2 [ B A C cm ] [ 10 cm ] [ 10 cm ] [ 10 cm ] [ 10 I2 I1 I2 I1 C8 [ cm ] 8 [ cm ] B R + B R - תרשים ב תרשים א B R - תרשים ב 292 פרק 16 כוח על חלקיק טעון בשדה מגנטי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר