עמוד:291

בתרשים שלפניכם מתואר אזור בצורת ריבוע ABCD שאורך צלעו 40 ס"מ . . 1 באזור זה שורר שדה מגנטי אחיד שעוצמתו ] B = 0 . 8 [ T וכיוונו החוצה ממישור התרשים . חלקיק שמטענו ומסתו אינה ידועה, נכנס לאזור השדה באמצע הצלע DC במאונך לה ובמאונך לקווי השדה המגנטי ) ראו תרשים ( . הסבירו מדוע צורת מסלולו של החלקיק בשדה המגנטי היא מעגלית . א . מהירות כניסתו של החלקיק לאזור השדה היא . ב . מהי מהירות יציאתו ? מהי מסת החלקיק ? ג . נתונים שני אזורים MNPQ ו - NRSP שבהם . 2 שוררים שדות מגנטיים אחידים, שגודל כל אחד מהם הוא ] B = 8 [ T . כיווני השדות מנוגדים זה לזה וניצבים למישור MRSQ . חלקיק שמסתו ומטענו נכנס במהירות שגודלה v אל השדה בניצב לו, דרך הנקודה A הנמצאת במרכז הקטע PS , כמתואר בתרשים . במהלך תנועתו יוצא החלקיק מאזור NRSP ונכנס לאזור MNPQ בניצב לקטע NP . העתיקו את התרשים למחברתכם וציינו בו את כיווני השדות המגנטיים בשני האזורים ) סמנו x עבור שדה א . הנכנס אל הדף, ו - · עבור שדה היוצא מהדף ( . הסבירו כיצד קבעתם את הכיוונים . סרטטו את מסלול החלקיק מרגע כניסתו לאזור NRSP ועד רגע צאתו מהאזור MNPQ . ב . חשבו את המהירות v . ג . חשבו את פרק הזמן שעבר מרגע כניסת החלקיק לאזור NRSP ועד רגע צאתו מאזור MNPQ . ד . תרגילים CD BA MNR QPS A cm ] [ 20 cm ] [ 20 cm ] [ 10 cm ] [ 20 v 291 פרק 16 כוח על חלקיק טעון בשדה מגנטי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר