עמוד:289

דוגמה מספר ( 7 ) אלומת חלקיקים בעלי אנרגיה של נכנסת לשדה מגנטי אחיד ברוחב 20 ס"מ, שעוצמתו ] T [ 5 . 0 וכיוונו החוצה מתוך הדף . האלומה נעה לאורך קשת של מעגל שמרכזו O ורדיוסו ] R = 0 . 6 [ m , ויוצאת מהשדה כשהיא מוטה בזווית a ביחס לכיוונה המקורי ) כמתואר בתרשים ( . א . מהו סימן המטען של כל חלקיק באלומה ? נמקו . ב . חשבו באיזו זווית a מוטה האלומה ביחס לכיוונה המקורי . ג . חשבו את מרחק הסטייה האופקי של האלומה מכיוונה המקורי ) המרחק AB בתרשים ( . ד . נתון כי מסת כל חלקיק באלומה : . [ 1 ] חשבו את מהירות החלקיקים באלומה . [ 2 ] חשבו את מטען כל חלקיק באלומה . [ 3 ] חשבו את זמן התנועה של החלקיק בשדה המגנטי . ה . מהי האנרגיה המרבית האפשרית כדי להבטיח שהחלקיקים לא יצאו בגבול העליון של השדה ? פתרון דוגמה מספר ( 7 ) א . סימן המטען של כל חלקיק באלומה הוא חיובי . על פי כלל יד ימין, על חלקיק חיובי יפעל כוח בכיוון ימינה . ב . על פי התרשים : . ג . נחשב את מרחק הסטייה : ד . [ 1 ] מהירות החלקיקים : [ 2 ] מטען כל חלקיק : [ 3 ] אורך הקשת S : ולכן זמן התנועה : ה . נדרש שיתקיים ] R = 0 . 2 [ m : B V F cm ] [ 20 AB CO R 289 פרק 16 כוח על חלקיק טעון בשדה מגנטי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר