עמוד:285

דוגמה מספר ( 3 ) נתון חלקיק שמסתו m ומטענו q שסימנו אינו ידוע . החלקיק נע בהשפעת שדה מגנטי אחיד B שכיוונו החוצה מהדף, במסלול מעגלי שרדיוסו R ובמהירות שגודלה v נגד כיוון מחוגי השעון . א . מהו סימן המטען ? נמקו . ב . בטאו באמצעות B , R , m , q את מהירות החלקיק הנע במסלול המתואר . ג . תארו מה היה מסלול החלקיק אילו כיוון השדה המגנטי בנקודות DEF היה לתוך הדף . פתרון דוגמה מספר ( 3 ) א . הכוח השקול הפועל על חלקיק שנע בתנועה מעגלית הוא בכיוון מרכז המעגל . על פי כלל יד ימין : כיוון השדה המגנטי הוא החוצה מתוך הדף, וכיוון המהירות נגד כיוון השעון . אילו המטען היה חיובי, היה פועל כוח ממרכז המעגל החוצה . מכיוון שהכוח פועל בכיוון מרכז המעגל, נקבל שהמטען שלילי . ב . הכוח המגנטי בכיוון מרכז המעגל, לכן : ג . החלקיק היה נע במסלול מעגלי חדש בכיוון השעון . D EF B R BB v B מסלול חדש מסלול ישן F 285 פרק 16 כוח על חלקיק טעון בשדה מגנטי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר