עמוד:284

הכוח המגנטי, שדה מגנטי של תיל, כריכה וסילונית דוגמה מספר ( 2 ) נתונים 4 אזורים זהים שממדיהם x20 20 ס"מ . בכל אחד מהאזורים שורר שדה מגנטי אחיד שגודלו ] B = 2 [ T וכיוונו ניצב למישור ABCD . חלקיק שגודל מהירותו ומסתו נכנס לאזור 1 בנקודה P בכיוון ניצב לשדה, ויוצא מאזור 4 בנקודה Q , לאחר שעבר את המסלול המתואר בתרשים . ידוע שבאזור 3 שורר שדה מגנטי בכיוון אל תוך הדף ) כמתואר ( , ושלכל אחד מהאזורים החלקיק נכנס בכיוון ניצב לשדה . א . האם החלקיק חיובי או שלילי ? נמקו . ב . העתיקו את התרשים למחברת וציינו את כיווני השדות המגנטיים בשלושת האזורים ,1 ,2 4 ) סמנו X עבור שדה הנכנס אל הדף ו - • עבור שדה היוצא מהדף ( . הסבירו כיצד קבעתם את הכיוונים . ג . חשבו את גודל מטענו של החלקיק . ד . חשבו את פרק הזמן שעבר מרגע הכניסה של החלקיק לאזור 1 ועד רגע צאתו מאזור 4 . פתרון דוגמה מספר ( 2 ) א . בכניסה לאזור 3 כיוון המהירות הוא מעלה וכיוון השדה המגנטי הוא פנימה . על פי כלל יד ימין, כיוון הכוח על מטען חיובי הוא שמאלה, ומאחר שהחלקיק נע ימינה אז החלקיק שלילי . ב . בכניסה לאזור 4 כיוון המהירות הוא ימינה וכיוון פעולת הכוח הוא מעלה, מכאן שכיוון השדה המגנטי באזור 4 הוא החוצה מהדף . בכניסה לאזור 2 כיוון המהירות הוא שמאלה וכיוון פעולת הכוח הוא כלפי מעלה, מכאן שכיוון השדה המגנטי הוא פנימה אל הדף . בכניסה לאזור 1 כיוון המהירות הוא כלפי מעלה וכיוון פעולת הכוח הוא שמאלה, מכאן שכיוון השדה המגנטי הוא החוצה מהדף . ג . כאשר חלקיק נע במאונך לשדה המגנטי האחיד מתקיים : ד . פרק הזמן הוא זמן סיבוב ) מחזור ( שלם . DC A P B 12 4 3 Q cm ] [ 10 DC A P B 12 4 3 Q cm ] [ 10 284 פרק 16 כוח על חלקיק טעון בשדה מגנטי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר