עמוד:278

הכוח המגנטי, שדה מגנטי של תיל, כריכה וסילונית כוח לורנץ על מטען הנע בזווית ביחס לקווי השדה המגנטי במקרה הכללי, שבו מטען נע בכיוון כלשהו ) לאו דווקא בניצב לקווי השדה המגנטי ( , מתקיימים הכללים הבאים : • על מטענים שמהירותם מקבילה לקווי השדה לא פועל כוח מגנטי ) תרשים א ( . • כאשר הזווית a שבין כיוון השדה המגנטי לבין כיוון המהירות שונה מ - ° 90 , גודל הכוח המגנטי הפועל על המטען נמצא ביחס ישר לסינוס הזווית, ) F ∝ sin ( a ) תרשים ב ( . • הכוח המגנטי הגדול ביותר מתקבל על מטענים שמהירותם ניצבת לקווי השדה . ניתן לסכם זאת בקשר הבא : , כלומר : גודל הכוח המגנטי תלוי בגודל המטען , בגודל השדה המגנטי ו ברכיב המהירות הניצב לווקטור השדה המגנטי . הכוח המגנטי הפועל על חלקיק טעון הנע בשדה מגנטי, ניצב תמיד למהירות . מכאן נובע כי : הכוח המגנטי אינו מבצע עבודה כשהוא פועל על חלקיק טעון הנע בשדה מגנטי, ולכן גם אינו משנה את האנרגיה הקינטית שלו . מכפלה וקטורית את הנוסחה ניתן לכתוב גם באופן הבא : , כאשר פעולת הכפל נקראת מכפלה וקטורית , המסומנת ב - × . באופן כללי, התוצאה של מכפלה וקטורית בין שני וקטורים היא וקטור שמאפייניו הם : הוא ניצב למישור המוגדר על ידי שני הווקטורים המוכפלים . כיוונו • נקבע לפי כלל היד הימנית באופן הבא : מכופפים את אצבעות כף יד ימין מכיוון הווקטור הראשון במכפלה לכיוון הווקטור השני במכפלה, ואז האגודל מצביע לכיוון וקטור המכפלה הווקטורית ביניהם . גודלו שווה למכפלת הגדלים של שני הווקטורים, כפול סינוס הזווית שביניהם, . • פרק - 4 Fig v v v B B F + + + α F = 0 תרשים בתרשים א פרק - 5 Fig B A A B + 278 פרק 16 כוח על חלקיק טעון בשדה מגנטי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר