עמוד:267

דוגמה מספר ( 8 ) תלמיד העביר תיל ישר וארוך דרך חור בשולחן אופקי בניצב לשולחן, והציב ארבעה מצפנים, כל אחד במרחק 10 ס"מ מהתיל . כאשר בתיל לא זורם זרם, ארבעת המצפנים מצביעים אל הצפון המגנטי ) ראו תרשים א ( . א . כאשר בתיל זורם זרם ] I = 2 [ A בכיוון אנכי מעלה, סרטטו את מצב המחט של כל אחד מהמצפנים : C , B , A ו - D . ב . בכמה מעלות סטתה המחט מכיוון צפון בכל אחד מהמצפנים C , B , A ו - D ) נתון שהרכיב האופקי של השדה המגנטי של כדור הארץ ( ? ג . תלמיד אחר העביר שני תילים מקבילים, ישרים וארוכים דרך חורים בפינות השולחן ובניצב לשולחן, והציב את המצפן במרכז השולחן . השולחן הוא אופקי וצורתו ריבועית . אורך צלע הריבוע ] cm [ 50 . המצפן מצביע אל I בכיוון אנכי מעלה, ובתיל הימני זורם הצפון המגנטי ) ראו תרשים ב ( . כאשר בתיל השמאלי זורם זרם ] A [ 2 = 1 I ? I , מחט המצפן אינה סוטה מכיוון צפון . מה גודלו ומה כיוונו של הזרם 2 זרם 2 פתרון דוגמה מספר ( 8 ) א . מצב המחט של כל אחד מהמצפנים : ב . כיוון השדה המגנטי שיוצר התיל הוא בכיוון הפוך לכיוון תנועת מחוגי השעון, לכן מצפנים B ו - D יסטו בהתאם לתרשים על פי כלל יד ימין . מצפן A לא יסטה, כי השדה המגנטי מכוון לאורכה של מחט המצפן בכיוון הרכיב האופקי של השדה המגנטי של כדור הארץ . מצפן C - או שלא יסטה או שיתהפך, בהתאם לעוצמת השדה המגנטי שהתיל יוצר . נוסחת השדה של תיל ישר וארוך : . הסטייה במעלות של מחט B ומחט D שווה בגודלה . ננתח את מחט B : I , I צריך להיות שווה לגודלו של הזרם 1 ג . גודל הזרם 2 כלומר ] A [ 2 , ועל פי כלל היד הימנית כיוונו כלפי מטה . DBCA I1 = 2 [ A ] I2 = ? תרשים בתרשים א A B C D I פרק - 41 Fig I1 = 2 [ A ] I2 = 2 [ A ] 267 פרק 15 הכוח המגנטי, שדה מגנטי של תיל, כריכה וסילונית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר