עמוד:266

ב . בתנאים שמצאתם בסעיף א, מהו השדה השקול : [ 1 ] בנקודה B הנמצאת במרחק 8 ס"מ מהתיל הימני ? [ 2 ] בנקודה C הנמצאת באמצע המרחק בין התילים ? [ 3 ] בנקודה D הנמצאת במרחק 10 ס"מ מכל אחד מהתילים ? פתרון דוגמה מספר ( 7 ) א . כיוון הזרם על פי כלל היד הימנית הוא החוצה . ב . [ 1 ] ) בכיוון מטה ( [ 2 ] ) בכיוון מעלה ( [ 3 ] θ ByD BxD cm ] 10 [ cm ] [ 10 cm ] 8 [ cm ] 8 [ cm ] 8 [ cm ] CAB I1 I2 [ 8 B2 B1 y x 53 o o 53 o 37 o 37 o 37 D 266 פרק 15 הכוח המגנטי, שדה מגנטי של תיל, כריכה וסילונית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר