עמוד:265

דוגמה מספר ( 6 ) שני תילים ארוכים ומקבילים זה לזה נושאים זרמים שעוצמתם I ) ראו תרשים ( . A ] 2 = 4 [ A ] , I [ 8 = 1 א . האם השדה המגנטי השקול, שנוצר על ידי הזרמים, יכול להתאפס באחד האזורים B , A או C ? אם כן - הסבירו היכן, אם לא - נמקו מדוע . ב . מהי העוצמה ומהו הכיוון של השדה המגנטי שנוצר בנקודות B , A ו - C שבתרשים ? פתרון דוגמה מספר ( 6 ) א . באזור A , השדה המגנטי בהשפעת הזרם בתיל העליון הוא פנימה אל תוך מישור הדף, ובהשפעת הזרם בתיל התחתון הוא ממישור הדף החוצה . באזור B , השדה המגנטי בהשפעת הזרם משני התילים הוא ממישור הדף החוצה . באזור C , השדה המגנטי בהשפעת הזרם בתיל העליון הוא ממישור הדף החוצה, ובהשפעת הזרם בתיל התחתון הוא פנימה אל תוך מישור הדף . השדה יכול להתאפס רק באזור C , מכיוון שהוא קרוב לתיל התחתון שבו הזרם קטן יותר, ורחוק מהתיל העליון שבו הזרם גדול יותר, ולא באזור A הקרוב יותר לתיל שבו הזרם גדול יותר . ב . בנקודה A : פנימה . בנקודה B : החוצה . בנקודה C : פנימה . דוגמה מספר ( 7 ) שני תילים ארוכים, ישרים ומקבילים מרוחקים ] r = 16 [ cm זה מזה . התיל הימני נושא זרם I במגמה אל תוך מישור הדף ) ראו ] A [ 4 = 1 תרשים ( . I בתיל א . מה גודלו ומה מגמתו של הזרם 2 השמאלי, אם השדה המגנטי השקול בנקודה A הנמצאת במרחק 8 ס"מ מהתיל השמאלי שווה לאפס ? A B C cm ] [ 10 cm ] [ 10 cm ] [ 10 cm ] [ 10 I 1 I2 I1 = 8 [ A ] I2 = 4 [ A ] B C A B C שדה של תיל תחתון שדה של תיל עליון A cm ] 10 [ cm ] [ 10 cm ] 8 [ cm ] 8 [ cm ] 8 [ cm ] [ 8 CAB I1 I2 D α ? 265 פרק 15 הכוח המגנטי, שדה מגנטי של תיל, כריכה וסילונית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר