עמוד:264

דוגמה מספר ( 5 ) תלמיד חיבר למקור מתח סילונית שאורכה 4 . 0 מטר, נגד משתנה ואמפרמטר . הוא מדד את עוצמת השדה המגנטי במרכז הסילונית כפונקציה של עוצמת הזרם שעבר בה . התלמיד סרטט את הגרף הבא של עוצמת השדה המגנטי B , כפונקציה של עוצמת הזרם בסילונית I . א . מה כיוון השדה המגנטי, מ - P ל - Q או מ - Q ל - P ? ב . איזה גודל מייצג שיפוע הגרף ? ג . [ 1 ] מצאו בעזרת הגרף את צפיפות הליפופים בסילונית ) מספר ליפופים ליחידת אורך ( . [ 2 ] מהו מספר הליפופים בסילונית N ? פתרון דוגמה מספר ( 5 ) א . כיוון השדה המגנטי הוא מ - P ל - Q על פי כלל היד הימנית . ב . משוואת השדה המגנטי : . שיפוע הגרף הוא : כאשר . ג . [ 1 ] נחשב את השיפוע על פי שתי נקודות מהגרף : [ 2 ] נחשב את מספר הליפופים : QP A 83 . 18 71 . 15 57 . 12 41 . 9 29 . 6 14 . 3 I [ A ] 3 5 . 2 2 5 . 1 1 5 . 0 0 QP B ( . 10 - 3 ) [ T ] A 264 פרק 15 הכוח המגנטי, שדה מגנטי של תיל, כריכה וסילונית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר