עמוד:263

דוגמה מספר ( 4 ) יש למצוא את כיוון השדה המגנטי במרכזן של שתי כריכות מעגליות זהות בעלות מרכז משותף, שמישוריהן ניצבים זה לזה, כאשר זורם בכל אחת מהן זרם שעוצמתו I ) כמתואר בתרשים ( . פתרון דוגמה מספר ( 4 ) נמצא על פי כלל יד ימין את כיוון השדה המגנטי במרכזה של כל כריכה, מאחר שמרכז זה הוא משותף, נמצא את הכיוון של השדה השקול . פרק - 30 Fig B1 B1 B2 o 45 o 45 BT BT B2 B2 B1 I I I I I I כיוון השדה השקול הוא בזווית של ° 45 ביחס לכל אחד ממישורי הכריכות . 263 פרק 15 הכוח המגנטי, שדה מגנטי של תיל, כריכה וסילונית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר