עמוד:262

דוגמה מספר ( 3 ) I נגד כיוון השעון, כמתואר בתרשים א . משמאלה של הכריכה נמצא בכריכה מעגלית זורם זרם שעוצמתו ] A [ 2 = 1 I . התיל נמצא במישור הכריכה . תיל ארוך שבו זורם זרם שעוצמתו ] A [ 4 = 2 א . מצאו את גודל וכיוון השדה המגנטי שיוצר התיל במרכז הכריכה . ב . מצאו את גודל וכיוון השדה המגנטי שיוצרת הכריכה במרכזה, ואת גודל וכיוון השדה המגנטי השקול במרכזה . ג . מוסיפים תיל ארוך נוסף מימין לכריכה ובמישור הכריכה ) ראו תרשים ב ( . מה צריך להיות גודל וכיוון הזרם בתיל הנוסף ) מעלה או מטה ( כדי שהשדה השקול במרכז הכריכה יהיה שווה אפס ? פתרון דוגמה מספר ( 3 ) א . על פי כלל היד הימנית, כיוון השדה המגנטי שיוצר התיל במרכז הכריכה הוא החוצה : ב . על פי כלל היד הימנית, כיוון השדה המגנטי שיוצרת הכריכה במרכזה הוא החוצה : מכאן שכיוון השדה המגנטי השקול במרכז הכריכה הוא החוצה : ג . התיל הארוך הימני צריך ליצור שדה בכיוון פנימה במרכז הכריכה המעגלית, כדי שהשדה השקול במרכז הכריכה יהיה שווה אפס . לכן, על פי כלל יד ימין, כיוון הזרם בתיל הימני הוא בכיוון מטה . גודלו : m I1 6 I2 ? תרשים בתרשים א m 3 m I1 2 I2 I2 I1 I2 I1 I2 I1 I2 I3 I1 262 פרק 15 הכוח המגנטי, שדה מגנטי של תיל, כריכה וסילונית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר