עמוד:259

סיכום מגנט מושך ) נמשך ( גם לחומרים כמו ברזל, ניקל קדמיום ואחרים . חומרים אלה נקראים חומרים . 1 פרומגנטיים ) Ferromagnetic ( . מאפייני הכוחות המגנטיים : . 2 · בין שני קטבים זהים של מגנטים קיים כוח דחייה . · בין שני קטבים שונים של מגנטים קיים כוח משיכה . · מגנטים מושכים ) נמשכים אל ( חומרים פרומגנטיים . · כוחות מגנטיים מקיימים את החוק השלישי של ניוטון . הכוח המגנטי נובע מ מטענים חשמליים בתנועה , בעוד שהכוח החשמלי נובע מקיומם של מטענים . 3 חשמליים במנוחה או בתנועה . במרחב סביב מגנט נוצר " שדה מגנטי ", שאותו ניתן לתאר על ידי קווי שדה . מאפייני השדה : . 4 כיוון השדה בכל נקודה הוא הכיוון שאליו פונה הקוטב הצפוני של מחט מגנטית המוצבת בנקודה זו • לאחר התייצבותה . קווי השדה אינם חותכים זה את זה . • קווי השדה הם קווים סגורים , היוצאים מהקוטב הצפוני של המגנט ונכנסים לקוטב הדרומי שלו, • וסוגרים את המסלול בתוך המגנט . צפיפות קווי השדה המגנטי מייצגת את עוצמתו של השדה המגנטי . צפיפות קווי השדה המגנטי • גדולה ליד הקטבים המגנטיים, שם עוצמת השדה גבוהה, וקטנה מאוד במרכז המוט המגנטי, שם עוצמת השדה נמוכה מאוד . סביב תיל נושא זרם : . 5 קווי השדה המגנטי הם מעגליים . • צפיפות קווי השדה הולכת ופוחתת עם ההתרחקות מהתיל . • עוצמת השדה קטנה ככל שמתרחקים מהתיל, וגדלה עם הגדלת עוצמת הזרם . ניתן לחשב את • עוצמת השדה באמצעות המשוואה : . את כיוון השדה המגנטי ניתן למצוא בעזרת כלל היד הימנית . • טבעת היא סליל מעגלי דק הנושא זרם, שאורכו L קטן מאוד ביחס לרדיוסו R . . 6 עוצמת השדה מקסימלית במרכז הטבעת וגודלה נתון על ידי : . כריכה היא סליל מעגלי דק המורכב מכמה טבעות ) שמספרן N ( . עוצמת השדה המגנטי במרכז הכריכה היא : . עבור סילונית ) סליל שרדיוסו R קטן ביחס לאורכו L ( , השדה המגנטי בתוכה ) לא קרוב מדי לקטבים ( . 7 הוא שדה אחיד ) בקירוב ( , שגודלו נתון על ידי : , כאשר N הוא מספר הליפופים . 259 פרק 15 הכוח המגנטי, שדה מגנטי של תיל, כריכה וסילונית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר