עמוד:256

שדה מגנטי סביב תיל ישר ארוך מאוד שנושא זרם חשמלי ניסוי : נחבר לסוללה תיל ישר העשוי מחומר מוליך חשמל, ונעביר אותו דרך לוח זכוכית או קרטון, שעליו נפזר נסורת ברזל . הנסורת מסתדרת בדגם ברור מאוד : עיגולים סביב התיל . תוצאה זאת מעידה על כך שסביב התיל נושא הזרם נוצר שדה מגנטי . קווי השדה הם מעגלים, שמרכזם בציר התיל וצפיפותם הולכת ופוחתת עם ההתרחקות מהתיל . בקרבת התיל צפיפות הקווים גדולה יותר . כיוון השדה בעזרת מחט של מצפן ניתן למצוא שכיוון השדה המגנטי בכל נקודה על מעגל כלשהו משיק למעגל, שבמרכזו עובר התיל נושא הזרם . כאשר הופכים את כיוון הזרם במעגל, סידור נסורת הברזל לא ישתנה אך מחט המצפן תסטה באותה המידה לכיוון השני . לצורך פתרון בעיות הקשורות למציאת כיוון השדה המגנטי, נשתמש בכלל הבא : כלל היד הימנית : אם נניח את יד ימין כך שהאצבעות סוגרות על התיל נושא הזרם והאגודל מופנה בכיוון הזרם, האצבעות יראו את כיוון השדה המגנטי שנוצר על ידי הזרם . כללים לסימון שדה מגנטי, זרם, מהירות וכוח במרחב כפי שניתן להיווכח, סרטוט במישור אינו מספק מכיוון שיש צורך בתיאור מרחבי ) שלושה כיוונים הניצבים זה לזה ( . מכאן, שיש להגדיר כללים לתיאור של כיוון נוסף : "פנימה" ) אל תוך הדף ( או "החוצה" ) מתוך הדף ( . ההסכם המקובל הוא : X ) זנב החץ ( פירושו אל תוך הדף . · ) ראש החץ ( פירושו מחוץ לדף . לדוגמה : + _ I I פרק - 10 Fig + _ פרק - I B Fig 11 B I I I VV BB מהירות החוצה מהירות פנימה שדה החוצה שדה פנימה II FF זרם החוצה זרם פנימהכוח החוצה כוח פנימה VV BB מהירות החוצה מהירות פנימה שדה החוצה שדה פנימה II FF זרם החוצה זרם פנימהכוח החוצה כוח פנימה 256 פרק 15 הכוח המגנטי, שדה מגנטי של תיל, כריכה וסילונית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר