עמוד:254

מימין : תילים ובהם זרמים בכיוונים מנוגדים דוחים זה את זה . משמאל : תילים ובהם זרמים באותו כיוון מושכים זה את זה . ואכן, ניסויים נוספים הראו ששני תילים מקבילים שזורם בהם זרם מפעילים כוחות זה על זה, כלומר נוהגים כמגנטים, כל עוד זורם בהם זרם חשמלי . כיוון הכוח, דחייה או משיכה, נקבע על פי כיווני הזרמים : זרמים באותו כיוון מושכים זה את זה . זרמים בכיוונים מנוגדים - דוחים זה את זה . ננתח תופעה זו באופן מתמטי בפרק 17 . אם כך, הכוח המגנטי אינו כוח יסודי חדש אלא כוח הנובע ממטענים חשמליים בתנועה, כפי שהכוח האלקטרוסטטי נובע מקיומם של מטענים חשמליים במנוחה או בתנועה . + _ + I I _ + _ I + _ פרק - I Fig 6 NS S N S N SN SN SNSN S N S N NS N N N N N N N N N N N N N N NS השדה המגנטי כדי להסביר את השפעתם מרחוק של כוחות כמו הכוח החשמלי והכוח המגנטי, ניתן להיעזר במושג שדה, שאותו הציע הפיזיקאי מייקל פרדיי ) Faraday ( וכבר הכרנו בהקשר של כוח חשמלי . כמו שנוצר שדה חשמלי כתוצאה מהימצאותם של מטענים חשמליים, כך כאשר מניחים במקום כלשהו מגנט, נוצר בכל המרחב סביבו " שדה מגנטי " . את קיומו ועוצמתו של השדה בנקודה מסוימת נוכל למצוא אם נניח באותה נקודה מגנט קטן ) למשל מחט מגנטית במצפן ( ונבדוק את השפעת השדה עליו ) שימו לב : מגנט קטן ולא קוטב מגנטי בודד, כי עד היום לא הוכחה אפשרות קיומו של קוטב מגנטי בודד . בכל פעם שחותכים מגנט לשניים, מתקבלים שני מגנטים קטנים יותר, שלכל אחד מהם שני קטבים ( . מקובל לסמן את השדה המגנטי באות B . יחידת המידה של עוצמת השדה המגנטי נקראת טסלה ) Tesla ( על שמו של הפיזיקאי והמהנדס ניקולה טסלה, ומסומנת באות T . קווי השדה המגנטי בדומה למה שעשינו בקשר לשדה החשמלי, גם את השדה המגנטי ממפים באמצעות קווי שדה . הכיוון שאליו פונה הקוטב הצפוני של המחט המגנטית לאחר ההתייצבות מוגדר ככיוון השדה באותה נקודה . 254 פרק 15 הכוח המגנטי, שדה מגנטי של תיל, כריכה וסילונית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר