עמוד:248

בתרשים מתואר מעגל חשמלי של טעינת קבל . המעגל החשמלי כולל : . 17 מפסק S , מקור כא"מ ] V [ 20 = ε שהתנגדותו הפנימית ניתנת להזנחה, R , וקבל C . R , Ω 1000 = 1 נגדים Ω 3000 = 2 ברגע 0 = t סגרו את המפסק S . נתון שקבוע זמן הטעינה ] s [ 15 = τ . מהו הזרם במעגל החשמלי ברגע τ = t ? א . מצאו את קיבול הקבל C . ב . סרטטו גרף של המתח על הקבל כפונקציה של הזמן מרגע 0 = t עד ג . לרגע τ 5 = t . סרטטו גרף של הזרם כפונקציה של הזמן מרגע 0 = t עד לרגע τ 5 = t . ד . בתרשים מתואר מעגל חשמלי שבו פוטנציאל ההדק השלילי הוא אפס . . 18 מהו המתח על כל אחד מהנגדים כשהמפסק פתוח ? א . מהו המתח על כל אחד מהקבלים כשהמפסק פתוח ? ב . מהו הפוטנציאל בנקודה A ובנקודה B כשהמפסק פתוח ? ג . מהו המתח על כל אחד מהנגדים כשהמפסק סגור ? ד . מהו המתח על כל אחד מהקבלים כשהמפסק סגור ? ה . מהו הפוטנציאל בנקודה A ובנקודה B כשהמפסק סגור ? ו . מהי האנרגיה האגורה בכל אחד מהקבלים : ז . כשהמפסק פתוח ? ] 1 [ כשהמפסק סגור ? ] 2 [ המעגל החשמלי בתרשים א כולל מקור מתח שהכא"מ שלו ε , קבל . 19 שקיבולו C , נגד שהתנגדותו Ω 800 = R , ואמפרמטר שהתנגדותו ניתנת להזנחה . תלמידה טענה את הקבל ( קצה המפסק נגע ב - x ) , ולאחר מכן פרקה את הקבל ( קצה המפסק נגע ב - y ) . ε R1 R2 C S V ] [ 40 = ε F ] µ [ 5 F ] µ [ 20 Ω 20 Ω 5 S A B R x y S C ε A תרשים א ] I [ mA תרשים ב ] t [ s 15 10 5 0 10 8 6 4 2 בתרשים ב מתוארת עקומה של זרם I ( במילי - אמפר ) כפי שמדדה התלמידה ( באמצעות האמפרמטר ) , כפונקציה של הזמן במהלך פריקת הקבל . הפריקה מתחילה ברגע 0 = t . התלמידה מצאה שבין העקומה לבין הצירים יש 500 משבצות קטנות . חשבו את הכא"מ ε . א . חשבו את הקיבול C . ב . חשבו בשתי דרכים שונות את המטען הכולל Q , שעבר דרך הנגד ג . במהלך הפריקה . 248 פרק 14 מעגלי RC , טעינה ופריקה של קבלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר