עמוד:245

המעגל החשמלי המתואר בתרשים מורכב מ : מקור מתח ε , . 11 R , שלושה מפסקים C2 , R1 , R שלושה נגדים C3 , 1 שני קבלים 2 S אמפרמטר A . S1 , S , 32 R R1 = 50 Ω , R , Ω 100 = 2 נתונים הערכים : Ω 150 = 3 V ] , C [ 50 = ε . µF ] 1 = 6 [ µF ] , C [ 8 = 2 חשבו את המטען על כל אחד מהקבלים ואת הזרם שמורה האמפרמטר A ( לאחר זמן אינסופי ) בכל אחד מהמקרים הבאים : S בלבד סגור . א . מפסק 1 S סגורים . ב . S ו - 2 מפסקים 1 S סגורים . ג . S1 , S , 2 מפסקים 3 בתרשים א מתואר מעגל חשמלי, המאפשר טעינה ופריקה של קבל . 12 באמצעות מפסק S דו - כיווני ( מצב 1 - טעינה, מצב 2 - פריקה ) . התנגדות האמפרמטרים ומקור המתח זניחים . A בעת הטעינה כפונקציה תרשים ב מתאר את קריאת האמפרמטר 1 של הזמן . A בעת פריקה כפונקציה תרשים ג מתאר את קריאת האמפרמטר 2 של הזמן . ε C2 C1 R2 S1 S2 R1 R3 S3 A R2 2 1 S C R1 V ] [ 12 = ε A2 תרשים א A1 השתמשו בתרשים ב ובתרשים ג כדי לחשב את הגדלים הבאים : א . R . ] 1 [ R ו - 2 התנגדות הנגדים 1 קיבול הקבל . ] 2 [ מטען הקבל לאחר שהוא נטען סופית . ] 3 [ R במהלך ב . R במהלך הטעינה גדול, קטן או שווה להספק המתפתח בנגד 2 האם ההספק המתפתח בנגד 1 הפריקה ? הסבירו . האם השטח המוגבל בין הגרף בתרשים ב לבין הצירים גדול, קטן או שווה ביחס לשטח המוגבל בין הגרף ג . שבתרשים ג לבין הצירים ? נמקו . ] I [ mA 85 . 1 t [ s ] 32 = τ 5 I [ mA ] תרשים ג 4 . 7 ] t [ s 8 = τ תרשים ב 20 245 פרק 14 מעגלי RC , טעינה ופריקה של קבלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר