עמוד:243

C . 5 µF ] , C [ 18 = 2 במעגל המתואר בתרשים נתונים : ] µF [ 9 = 1 R . R1 = 10 Ω , R , Ω 5 = 2Ω 40 = 3 הכא"מ של מקור המתח ] V [ 20 = ε . חשבו את : המתח והמטען על כל קבל כשהמפסק פתוח . א . המתח והמטען על כל קבל זמן רב לאחר סגירת המפסק . ב . במעגל שמתואר בתרשים, הקיבול של כל אחד מהקבלים . 6 C , וההתנגדות של כל אחד מהנגדים היא C1 = C = 2 הוא C = 3 R . הכא"מ של מקור המתח הוא ε . R2 = R1 = R = 3 נתונים : C , R ו - ε . חשבו את : המתח על כל אחד משלושת הקבלים . א . המטען על כל אחד משלושת הקבלים . ב . במעגל שמתואר בתרשים, הקיבול של כל אחד . 7 C , וההתנגדות של כל C1 = C = 2 מהקבלים הוא C = 3 R . הכא"מ של מקור R1 = R = 2 אחד מהנגדים היא R = 3 המתח הוא ε . נתונים : C , R ו - ε . חשבו את המתח על כל אחד משלושת הקבלים : כאשר שני המפסקים פתוחים . א . S פתוח . ב . S סגור ו - 2 כאשר 1 כאשר שני המפסקים סגורים . ג . ε R2 C2 C1 R1 R3 S ε R3 C3 C1 C2 R1 R2 ε C2 C1 C3 R R3 1 R2 S2 S1 243 פרק 14 מעגלי RC , טעינה ופריקה של קבלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר