עמוד:239

דוגמה מספר ( 5 ) בתרשים א מתואר מעגל חשמלי המאפשר טעינת קבל . המעגל החשמלי כולל : מפסק S , מכשירי מדידה אידיאליים, מקור כא"מ ε שהתנגדותו הפנימית ניתנת להזנחה, נגד R , וקבל C . ברגע 0 = t סגרו את המפסק S . תוצאות המדידה מתוארות בתרשים ב ובתרשים ג . תרשים א ε R C S A V V [ V ] תרשים ב תרשים ג 1 0 8 7 6 5 4 3 2 0 ] t [ s 35 30 25 20 15 10 5 I [ mA ] t [ s ] 0 0 1 2 3 4 20 15 10 5 א . השתמשו בתרשים ב ובתרשים ג כדי לחשב את הגדלים הבאים : [ 1 ] הזרם החשמלי ברגע 0 = t . [ 2 ] הכא"מ של הסוללה . [ 3 ] התנגדות הנגד R . [ 4 ] קבוע הזמן . [ 5 ] קיבול הקבל . [ 6 ] מטען הקבל לאחר שהוא נטען סופית . ב . אילו הטעינה הייתה נעשית דרך נגד בעל התנגדות גדולה מ - R , האם האנרגיה החשמלית האגורה בקבל הייתה גדלה, קטנה או נותרת ללא שינוי ? נמקו . ג . מחליפים את הקבל C בקבל שקיבולו גדול יותר וחוזרים על הניסוי . קבעו לגבי כל אחד מהגדלים הבאים, האם הוא גדל, קטן או אינו משתנה : [ 1 ] קבוע הזמן . [ 2 ] המתח הסופי בין לוחות הקבל . [ 3 ] האנרגיה החשמלית האגורה בקבל . [ 4 ] מטען הקבל . 239 פרק 14 מעגלי RC , טעינה ופריקה של קבלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר