עמוד:238

דוגמה מספר ( 4 ) בתרשים א מתואר מעגל חשמלי שבנתה תלמידה . המעגל כולל מקור מתח שהכא"מ שלו ] V [ 20 , קבל שקיבולו C , נגד שהתנגדותו R , ואמפרמטר שהתנגדותו ניתנת להזנחה . התלמידה טענה את הקבל ( קצה המפסק נגע ב - x ) , ולאחר מכן פרקה את הקבל ( קצה המפסק נגע ב - y ) . בתרשים ב מתוארת עקומה של הזרם I ( ביחידות מילי - אמפר ) , שמדדה התלמידה באמצעות האמפרמטר כפונקציה של הזמן, במהלך פריקת הקבל . הפריקה החלה ברגע 0 = t . התלמידה בדקה ומצאה שבין העקומה לבין הצירים יש 500 משבצות קטנות . א . הסבירו מדוע במהלך הפריקה, הזרם I הולך וקטן כפונקציה של הזמן . ב . חשבו את : [ 1 ] המטען הכולל שעבר דרך הנגד במהלך הפריקה . [ 2 ] את הקיבול C . [ 3 ] את ההתנגדות R . פתרון דוגמה מספר ( 4 ) א . בתהליך הפריקה, מטען חשמלי עובר דרך המעגל מלוח אחד של הקבל ללוח האחר, לכן המתח בין לוחות הקבל קטן וכתוצאה מכך גם הזרם I הולך וקטן . ב . [ 1 ] השטח שמתחת לגרף מייצג את המטען הכולל שעבר דרך הנגד . מאחר שמתחת לגרף יש 500 משבצות וכל אחת מייצגת מטען של , המטען שעבר דרך הנגד הוא : [ 2 ] [ 3 ] ברגע 0 = t , כל המתח היה על הנגד והזרם היה ] mA [ 100 ( לפי הגרף ) , לכן : R x y S C ε A תרשים א ] I [ mA t [ s ] 150 100 50 0 100 80 60 40 20 תרשים ב 238 פרק 14 מעגלי RC , טעינה ופריקה של קבלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר