עמוד:236

דוגמה מספר ( 2 ) בתרשים א מתואר מעגל חשמלי שבנתה תלמידה . המעגל כולל מקור מתח אידיאלי שהכא"מ שלו ] V [ 30 = ε , קבל R ומדי - זרם שהתנגדותם ניתנת להזנחה . R , נגד שהתנגדותו Ω 6000 = 2 שקיבולו C , נגד שהתנגדותו Ω 3000 = 1 התלמידה טענה את הקבל ( קצה המפסק נגע ב - x ) ולאחר מכן פרקה את הקבל ( קצה המפסק נגע ב - y ) . תרשים ב מתאר גרף של הזרם I כפונקציה של t , אותו סרטטה התלמידה בהתאם למדידות הזרם שביצעה . A , או לזרם שנמדד באמצעות א . האם הגרף שבתרשים ב עשוי להתאים לזרם שנמדד באמצעות מד - הזרם 1 A ? נמקו . מד - הזרם 2 חשבו את קיבול הקבל C . ב . סרטטו גרף מקורב של הזרם בתלות בזמן במהלך פריקת הקבל עבור מד - הזרם האחר ( זה שתרשים ב אינו ג . מתאים לו ) . R בתהליך הפריקה של הקבל ? האם כמות חום זו תלויה בהתנגדותו של ד . מהי כמות החום המשתחררת בנגד 2 R ? הנגד 2 פתרון דוגמה מספר ( 2 ) A : א . הזרם המרבי בתחילת תהליך טעינת הקבל נמדד על ידי 1 A : הזרם המרבי בתחילת תהליך פריקת הקבל נמדד על ידי 2 A . מכאן שהגרף מתאים לזרם שנמדד על ידי 1 קבוע זמן הטעינה הוא ] s [ 6 = τ , לכן : ב . הזרם המרבי בתחילת תהליך פריקת הקבל : ג . R2 R1 x y S C ε A1 A2 תרשים א ] I [ mA 7 . 3 10 R2 תרשים א ] I [ mA 7 . 3 t [ s ] 6 10 תרשים ב ] I [ mA 85 . 1 t [ s ] 36 0 5 236 פרק 14 מעגלי RC , טעינה ופריקה של קבלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר