עמוד:235

תרגילים לדוגמה ( כולל פתרון ) דוגמה מספר ( 1 ) נתון המעגל החשמלי המופיע בתרשים . הנקודה A מוארקת, V . והנקודה B מוחזקת בפוטנציאל של ] B = 54 [ V א . מהו הפוטנציאל בנקודה C ובנקודה D כשהמפסק פתוח ? ב . מהו הפוטנציאל בנקודה C ובנקודה D כשהמפסק סגור ? ג . מהו המטען על כל אחד מהקבלים : כשהמפסק פתוח ? ] 1 [ כשהמפסק סגור ? ] 2 [ פתרון דוגמה מספר ( 1 ) א . כאשר הקבלים טעונים לא זורם זרם דרך הנגדים, כי הקבלים מהווים נתק . V ( . A = V הפוטנציאל בנקודה C כשהמפסק פתוח שווה לאפס . לא זורם זרם דרך הנגד של Ω 9 ( C V ( . B = V הפוטנציאל בנקודה D כשהמפסק פתוח שווה ל - ] V [ 54 . לא זורם זרם דרך הנגד של Ω 18 ( D ב . כאשר המפסק סגור, הפוטנציאל בנקודה C שווה לזה שבנקודה D : ניתן לפתור גם בדרך אחרת : מפל המתח על פני הנגד של Ω 18 הוא : כלומר, הפוטנציאל בנקודה D נמוך מזה שבנקודה B ב - ] V [ 36 : ג . נחשב את המטענים על כל אחד מהקבלים : כשהמפסק פתוח, המתח על פני כל אחד מהקבלים שווה ל - ] V [ 54 : ] 1 [ כשהמפסק סגור, מפל המתח על פני הקבל של ] µF [ 18 הוא ] V [ 36 : ] 2 [ ומפל המתח על פני הקבל של ] µF [ 9 הוא ] V [ 18 : Ω 9 Ω 18 F ] µ [ 9 F ] µ [ 18 A CD B VB = 30 [ V ] 54 B 235 פרק 14 מעגלי RC , טעינה ופריקה של קבלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר