עמוד:234

סיכום : טעינה - מטען ומתח על הקבל . 1 א . במהלך הטעינה ועד לסיומה מתקיים חוק שימור האנרגיה, ולכן ניתן להשתמש בחוק המתחים של ) ( ) ( Vt Vt + = ε . קירכהוף, כלומר CR ב . במהלך הטעינה ועד לסיומה, המטען והמתח על הקבל משתנים עם הזמן בצורה דומה, מכיוון שלפי Vt Qt = . C ( ) ( ) ההגדרה C ג . בתחילת הטעינה , . כצפוי אין מטען על הקבל ולכן המתח עליו שווה לאפס . ד . מיד עם תחילת הטעינה, המטען והמתח על הקבל עולים בצורה מהירה, מעריכית, ולאחר מכן , בהתאמה . V C,max QC ⋅ = ε , ε = שואפים אסימפטוטית לערכים הסופיים, שהם מקסימליים : max טעינה - זרם ומתח על הנגד . 2 א . במהלך הטעינה ועד לסיומה, הזרם דרך הנגד והמתח עליו משתנים עם הזמן בצורה דומה, מכיוון שלפי חוק אוהם : . ב . בזמן 0 = t , הזרם דרך הנגד מקסימלי ושווה ל - . לכן גם המתח עליו מקסימלי ושווה ל - ε . ג . מיד עם תחילת הטעינה, הזרם על הנגד וגם המתח עליו יורדים בצורה מהירה, מעריכית, ולאחר מכן שואפים אסימפטוטית לאפס, הערך הסופי . פריקה - מטען ומתח על הקבל . 3 א . במהלך פריקת קבל טעון דרך התנגדות ועד לסיומה, מתקיים בכל רגע שימור אנרגיה, ולכן ניתן 0 ) ( ) ( Vt Vt = + . להשתמש בחוק המתחים של קירכהוף, כלומר RC ב . במהלך פריקת הקבל ועד לסיומה, המטען והמתח על הקבל משתנים עם הזמן בצורה דומה, מכיוון Vt Qt = . C ( ) ( ) שלפי ההגדרה : C , בהתאמה . V C,max QC ⋅ = ε , ε = ג . בזמן 0 = t , המטען והמתח על הקבל מקסימליים ושווים ל - max ד . עם תחילת הפריקה, המטען והמתח על הקבל דועכים בצורה מהירה, מעריכית, ולאחר מכן שואפים אסימפטוטית לאפס, הערך הסופי . פריקה - זרם ומתח על הנגד . 4 א . בזמן 0 = t , הזרם דרך הנגד מקסימלי ושווה ל - . לכן גם המתח עליו מקסימלי ושווה ל - ε . ב . במהלך הפריקה ועד לסיומה, הזרם דרך הנגד והמתח עליו משתנים עם הזמן בצורה דומה, מכיוון שלפי חוק אוהם : . ג . עם תחילת הפריקה, גודל הזרם על הנגד והמתח עליו דועכים בצורה מהירה, מעריכית, ולאחר מכן שואפים אסימפטוטית לאפס, הערך הסופי . ד . במהלך הפריקה, כיווני הזרם והמתח על הנגד הפוכים בכיוונם לזרם ולמתח במהלך הטעינה . 234 פרק 14 מעגלי RC , טעינה ופריקה של קבלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר