עמוד:213

פתרון דוגמה מספר ( 2 ) הקיבול של הקבל יהיה : א . כל עוד הקבל מחובר למקור המתח, המתח עליו נשאר קבוע והמטען משתנה במהלך שינוי המרחק ב . C ) יגדל פי 2 מערכו בין לוחות הקבל . כאשר נקרב את הלוחות למחצית מהמרחק המקורי, הקיבול הסופי ( T W ) שווה להפרש האנרגיות W והכוח החיצוני Cex ) . העבודה ( המתבצעת על ידי המקור S ההתחלתי ( O הפוטנציאליות ולכן : התקבלה עבודה שלילית . בין לוחות הקבל יש משיכה חשמלית, לכן יש להפעיל כוח חיצוני נגד משיכת הלוחות . כאשר הקבל אינו מחובר למקור המתח, המתח עליו משתנה והמטען נשאר קבוע במהלך שינוי המרחק ג . בין לוחות הקבל . כאשר נקרב את הלוחות למחצית מהמרחק המקורי, הקיבול יגדל פי 2 . העבודה, המתבצעת הפעם רק על ידי הכוח החיצוני ( אין מקור מתח ) , שווה להפרש האנרגיות הפוטנציאליות, ולכן : דוגמה מספר ( 3 ) V ומחברים אותו לאחר מכן בתיל מוליך דק לכדור מוליך C לפוטנציאל של ] V [ 1500 = 1 טוענים כדור אחד שקיבולו 1 V . C . כתוצאה מכך יורד הפוטנציאל של הכדור הראשון ל - ] R2 = 600 [ V וקיבולו 2 שני, שרדיוסו ] cm [ 5 = 2 C של הכדור הראשון ואת רדיוסו . א . חשבו את הקיבול 1 חשבו מהו המטען החשמלי על הכדור השני, וחשבו מהו המטען על הכדור הראשון לפני ואחרי החיבור . ב . V ] C1 C2 C2 C1 [ 1500 אחרי חיבור לפני חיבור ] V ] 600 [ V [ 600 1 = C ⋅ 2 O ⋅ V2 C − O ⋅ V2 213 פרק 13 קיבול וקבלים במעגל החשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר