עמוד:212

תרגילים לדוגמה ( כולל פתרון ) דוגמה מספר ( 1 ) 2 cm [ 5 שהמרחק בין לוחותיו הוא ] d = 0 . 4 [ mm קבל לוחות בעל שטח של ] מחובר למקור מתח קבוע של ] V = 24 [ V . מהו הקיבול של הקבל C ? א . כמה מטען מצטבר על הקבל ? ב . מהי האנרגיה האגורה בקבל ? ג . כמה עבודה בוצעה על ידי הסוללה בטעינת הקבל ? ד . ממה נובע ההפרש בין התשובות לסעיפים ג ו - ד ? ה . פתרון דוגמה מספר ( 1 ) הקיבול של הקבל יהיה : א . המטען שמצטבר על הקבל הוא : ב . האנרגיה האגורה בקבל : ג . העבודה שבוצעה על ידי הסוללה בטעינת הקבל : ד . עבודת מקור המתח גדולה מהאנרגיה האגורה בקבל, כי במהלך טעינת הקבל התקבלה תנועה ספונטנית של ה . מטענים . חלק מעבודת הסוללה הפך לחום וקרינה, וחלק אחר הפך לאנרגיה חשמלית האגורה בקבל . דוגמה מספר ( 2 ) 2 cm [ 8 והמרחק בין הלוחות הוא ] d = 2 [ mm . נתון קבל לוחות בעל שטח של ] ε . בין לוחות הקבל נמצא חומר מבודד בעל קבוע דיאלקטרי יחסי 4 = r הקבל מחובר למקור מתח קבוע של ] V = 12 [ V . מהו הקיבול של הקבל C ? א . מהי העבודה שיש להשקיע על ידי כוח חיצוני כדי לקרב את הלוחות למרחק ב . של ] mm [ 1 , אם הקבל מחובר למקור המתח ? מהי העבודה שיש להשקיע על ידי כוח חיצוני כדי לקרב את הלוחות למרחק ג . של ] mm [ 1 אחרי שהקבל נותק ממקור המתח ? ] V = 24 [ V C V = 12 [ V ] C 212 פרק 13 קיבול וקבלים במעגל החשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר