עמוד:211

סיכום . V Q 1 . קיבול של מוליך ( מסומן באות C ) הוא היחס בין המטען עליו לבין הפוטנציאל שלו = C . 1 [ ] 1 [ ] 1 [ ] V C 2 . היחידה של הקיבול במערכת SI היא פאראד , = F 3 . גודל המטען המקסימלי שניתן להוסיף לגוף מוגבל על ידי קיבולו . ככל שמוסיפים יותר מטען, כך עולה הפוטנציאל והשדה החשמלי גדל מאוד, עד שמטען יעבור מהגוף אל האוויר . 4 . הקיבול של קבל לוחות נתון על ידי : , כאשר A הוא שטח לוח הקבל, d המרחק בין הלוחות, ו - ε המקדם הדיאלקטרי של החומר המבדד בין לוחות הקבל . 5 . האנרגיה של קבל טעון נתונה על ידי הביטוי : . 6 . האנרגיה הנאגרת בקבל שווה תמיד למחצית האנרגיה המסופקת על ידי מקור המתח . יתר האנרגיה מומרת לחום בתילים או במקור, ללא תלות בערכי הקבל וההתנגדויות . 7 . בחיבור קבלים בטור, הערך ההופכי של הקבל השקול שווה לסכום הערכים ההופכיים של כל הקבלים : 1 nT CCCC . 111 . . . . . . = + + 21 . n C C או = T CC n T = 1 כאשר כל הקבלים המחוברים בטור הם בעלי אותו קיבול C , הקיבול השקול הוא : C . C1 + CT = C . … + 2 8 . בחיבור קבלים במקביל, הקבל השקול שווה לסכום הקיבולים של כל הקבלים : n C . במקרה של קבלים זהים שהקיבול שלהם C , מתקיים T = n·C 9 . בחיבור מעורב של קבלים מחשבים את הקבל השקול במספר שלבים, כאשר בכל שלב מחליפים קבוצה של קבלים המחוברים בטור או במקביל בקבל שקול להם, עד לקבלת מעגל טורי בלבד או מקבילי בלבד, C של כלל הקבלים במעגל . שממנו ניתן לחשב את הקבל השקול T 211 פרק 13 קיבול וקבלים במעגל החשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר